Tegels gewipt, maar wat nu met het zand eronder?

Je hebt je tegels net gewipt om bij te dragen een meer klimaatbestendige stad. Een mooie ruimte voor meer groen. Er wacht nog slechts één hobbel, namelijk de laag zand onder de tegels. Want wat doe je met dat zand onder de tegels? Groenebuurten heeft tips: Tegels gewipt, maar wat nu met het zand eronder? […]

Gebiedsaanpak Het Binnenveld

Het Binnenveld is een gebied tussen Ede, Wageningen, Bennekom, Veenendaal en Rhenen. Het is een prachtige omgeving waar mensen wonen, werken, fietsen en wandelen. In het gebied gaat de komende jaren veel gebeuren. Er zijn plannen om de landbouw duurzamer te maken, huizen te bouwen, duurzame energie op te wekken en de stikstofuitstoot te verminderen. […]

Tegels wippen in de Bloemenbuurt

Ook in de Wageningse Bloemenbuurt helpt het als er wat minder tegels in de tuinen liggen. Wie daar wel wat hulp bij kon gebruiken, werd zaterdag 25 maart op zijn wenken bediend. Vrijwilligers uit de stad en het azc hielpen tegels wippen en tuinen vergroenen aan de Haverlanden tijdens de Plant4Daagse. Zelfs wethouder groen Erik-Jan […]

Wageningen wéér groener geworden door de Plant4daagse

Van 22 t/m 25 maart 2023 was weer de jaarlijkse Plant4daagse. Wageningen is weer een stukje groener geworden. Wat hebben we allemaal gedaan? De Klimaatkeet is uit de winterslaap gehaald en elke woensdagochtend weer terug op de Markt. 60 inwoners maakten er tijdens de Plant4daagse al een praatje. Leerlingen van Pantarijn Pro deelden plantjes uit […]

Plant4Daagse: Dankzij groep 7 SBO De Dijk veel meer bomen op het Margrietplantsoen

Bomen planten

Na afloop is het vast behoorlijk modderig geweest in het schoolgebouw van SBO De Dijk, op  vrijdag 24 maart. Want groep 7 helpt die dag bij het bomen planten op het Margrietplantsoen naast de school, samen met Wagenings wethouder groen Erik-Jan Bijleveld. Leerling Daniël is enthousiast: “We hebben vanmorgen les gehad over bodemdieren. Bijvoorbeeld over […]

Plant4Daagse: Leerlingen aan de slag voor een bijenoase

Bijenoase

Dat wilde bijen heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening, dat snappen kinderen heel goed. In ieder geval de leerlingen van de Montessorischool en de Margrietschool Wageningen. Zij kregen op woensdag 22 maart, de eerste dag van de Plant4Daagse, een wilde bijenles van Nynke Groendijk van Werkgroep Biodiversiteit Wageningen en Anne Diepenhorst van IVN Het Groene […]

Plant4Daagse: Weergoden zegenen Kees Mulder Buurttuin

Tussen de buien door laat een regenboog zich zien boven de Kees Mulder buurttuin, bij de opening op 24 maart. Zegen van de weergoden, voor dit mooie initiatief! Jacco van Dijk en Rienk Oorthuis, bewoners van de Kees Mulderflat, zijn in elk geval trots op hun mooie tuin, en blij dat hun flatgenoten ervan mee […]

Plant4daagse: workshop afkoppelen regenwater

plant met waterdruppels

Ieder jaar organiseert Wageningen de Plant4daagse. Dit jaar van woensdag 22 maart t/m zaterdag 25 maart. Tijdens deze dagen zijn er voor inwoners verschillende activiteiten om Wageningen groener te maken. Ben jij benieuwd hoe je in jouw eigen tuin regenwater kunt afkoppelen? Kom dan naar de praktische workshop op donderdagavond 23 maart. Je gaat naar […]

Plant4daagse 2023 komt er weer aan!

Ieder jaar organiseert Wageningen de plant4daagse. Dit jaar van woensdag 22 maart t/m zaterdag 25 maart. Tijdens deze dagen zijn er voor inwoners verschillende activiteiten om Wageningen groener te maken. Waarom zien we graag meer groen in tuinen? Groen zorgt voor verkoeling. De zomers worden warmer en een tuin met minder tegels houdt minder warmte […]

Uitgebloeide bloembolletjes? Lever ze in!

Bloembollen actie

Gun je uitgebloeide bloembollen – narcisjes, krokussen, hyacinten – een tweede leven. Je kunt ze vanaf nu weer brengen naar verschillende winkels en andere plekken in Wageningen. Later in de lente planten vrijwilligers ze uit in het openbaar groen van de stad. Ze bloeien dan vanaf het voorjaar van 2024 opnieuw en zo heeft iedereen […]

Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost

De Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost (WBO) viert dit jaar haar 30-jarig bestaan! In 1992 startte de groep met 5 vrijwilligers. In de loop van de tijd is dat gegroeid tot ongeveer 20 vrijwilligers in 2023. In de afgelopen 10 jaar is met dank aan de vrijwilligers en de boeren, de weidevogelpopulatie vrijwel gelijk gebleven. Dit ondanks […]

Denk mee over biodiversiteit in Wageningen

Landgoed Oostereng

Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk, dus ook in Wageningen. Met biodiversiteit bedoelen we allerlei verschillende vormen van leven (dieren, planten, schimmels enzovoort). Biodiversiteit is direct verbonden aan voedselzekerheid, klimaatbestendigheid en gezondheid. De gemeente Wageningen wil de biodiversiteit binnen de gemeente herstellen en verhogen. Het biodiversiteitplan is zowel voor de stad als het buitengebied. In het […]

Meld je tuin aan voor de Tuin- en Klimaatroute en inspireer anderen!

Vlinder

Is jouw tuin een oase voor vlinders en bijen? Vang jij regenwater op? Of heb je andere duurzame maatregelen toegepast? Meld dan je tuin, balkon, geveltuintje, gemeentelijk project of buurttuin aan bij de Nationale Tuin- en Klimaatroute en help anderen op weg door jouw ervaringen te delen. De Tuin- en Klimaat Route is een platform […]

Zonnepanelen én groendak? Geen probleem!

Wageningse inwoner met groen dak én zonnepanelen

Het is niet nodig om te kiezen tussen een groendak óf zonnepanelen op je dak. Het kan namelijk heel goed tegelijk! Bij Marijke Enserink in de Willem Elschotstraat in Wageningen-Noordwest zijn ze allebei nét geïnstalleerd. Dat is dubbel voordeel: met een mooi groendak blijft het huis koel in de zomer, en de panelen leveren elektriciteit. […]

‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds

Sleedoorn

Heb jij een goed idee om samen de biodiversiteit in jouw omgeving te herstellen? Dien dan een projectvoorstel in bij ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds! Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. Het aanleggen of […]

Tweede-kans bloembollen geplant bij Vredehorstkerk

Bloemballen worden geplant

Bewoners van Wageningen: bedankt voor het inleveren van uitgebloeide bloembollen! Alle opgehaalde bollen zijn vorige week geplant in het grasveld aan de Tarthorst voor de Vredehorstkerk. Daar kunnen ze volgend jaar opnieuw bloeien. Dit voorjaar zette de actiegroep Steenbreek Wageningen weer inzamelbakken bij diverse supermarkten en bloemenzakenneer. Iedereen kon hierin uitgebloeide bloembollen stoppen. Het leverde […]

Onthulling bijenhotel bij bijenoase Wageningen

Initiatiefnemers met bijenhotel

Wilde bijen hebben het moeilijk en kunnen onze hulp goed gebruiken. In de gemeente Wageningen zijn daarom vier bijenoases aangelegd, die bestaan uit fruitbomen, inheemse bomen en struiken, kruidenrijk grasland en een bijenhotel. Op maandag 30 mei heeft de opening plaatsgevonden van het bijenhotel bij de nieuwe bijenoase aan de Geertjesweg bij Willem en Valerie […]

Alle fietsen van het blok onder een groen dak

Wageningse inwoner met groene tuin en groene daken

De fietsen van het huizenblok Churchillweg 43F – 43M staan voortaan bijna allemaal onder een groen dak! Op vrijdag 20 mei 2022 werden 6 van de 7 fietsenschuurtjes bedekt met een sedumdak. Toen Rob Bakker 2,5 jaar geleden zijn nieuwbouwwoning kocht, zat daar een prima fietsenschuurtje bij, met een plat, zwart dak. De woningen van […]

Meld je tuin aan voor de Nationale Tuin- en Klimaatroute!

Bij op bloem

Een groene tuin heeft veel voordelen! Wist je dat een groene tuin verkoelend werkt en helpt om wateroverlast te verminderen? Veel tegels in een tuin houden warmte vast en regenwater kan minder goed opgenomen worden.  Een koele, groene tuin zorgt voor een schonere lucht. Bomen en planten leggen namelijk CO2 vast en zorgen voor de […]

CircleEcology voedselbossen helpt het klimaat een handje: meer bomen en gezondere bossen

Deelnemers planten bomen in bos

Deze winter zijn er meer dan duizend biodiverse loofbomen en struiken geplant bij Het Voedselrijk, een natuurrijk voedselbos in wording. In de monotone “bomenakker” die het bosperceel was, stonden de planten, dieren en bodemleven steeds meer onder stress door verdroging, hitte, stikstofdepositie en plagen. De nieuwe aanplant komt in de plaats van dode, zieke en […]

Burgemeester oogst eerste wijkcompost van Kortenoord

Burgemeester Floor Vermeulen bij de composteerplek in de wijk Kortenoord

De wijk Kortenoord heeft sinds een half jaar een eigen composteerplek. Groenafval uit de tuinen van wijkbewoners krijgt in de wijk een tweede leven. Een ‘composteerteam’ verwerkt bladeren, maaisel en ander tuinafval lokaal tot mooie compost. Afgelopen zaterdag 12 maart nam burgemeester Floor Vermeulen de eerste emmer compost feestelijk in ontvangst! De wijkcomposteerplek in Kortenoord […]

Geveltuintjes vergroenen de Van Uvenweg

Wageningse inwoners leggen een geveltuin aan

Je moet echt even kijken, als je langs Van Uvenweg 54 – 68 in Wageningen fietst, tegenover het Marin. Want sinds 12 maart 2022 heeft dat hele blok een voortuintje! Een smal geveltuintje van 2 tegels diep, maar toch. Nu zijn de plantjes nog klein, maar over een paar maanden ziet het er ongetwijfeld weelderig […]

Oproep: help padden mee oversteken

Pad

Voor het tweede opeenvolgende jaar is Paddenwerkgroep Wageningen weer actief. Vorig jaar is zo wijd mogelijk in Wageningen gezocht waar dieren doodgereden worden tijdens hun trek. De twee ergste plekken zijn de N225 bij het Renkums beekdal (560+ dode padden geteld) en de Nijenoordallee (116 dode padden/kikkers). Dit is onder de aandacht gebracht van de […]

Gemeente Wageningen partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

Landgoed Oostereng

Gemeente Wageningen is sinds kort officieel partner van het Deltaplan Biodiversiteit. Als partner maakt de gemeente deel uit van een uitgebreid netwerk dat zich bezighoudt met het herstel en de versterking van de biodiversiteit in Nederland. Daarmee kan de gemeente onder meer haar voordeel doen bij  lokale en regionale projecten om de biodiversiteit te verbeteren. […]

Nieuwe bijenoase langs de Lawickse Allee

Aanleg eerste bijenoase

Op het voormalige terrein van ‘Plantenveredeling’ langs de Lawickse Allee hebben vrijwilligers en bewoners afgelopen zaterdag de inmiddels derde bijenoase aangelegd. Een bijenoase is een plek met inheemse bloemen, struiken en boompjes waar bijen en andere insecten volop voedsel en schuilplek kunnen vinden. Bijen, bessen, bloemen De vrijwilligers plantten op de groenstrook aan de wegzijde […]

Wethouder laat samen met leerlingen eerste worm los bij net geplante bomen

Het plantsoen langs de Lombardi in Wageningen is sinds de Plant4Daagse van vorige week een stuk mooier. Leerlingen van groep 5-6 van de Tarthorstschool plantten 11 bomen, allemaal verschillende, en deden meteen wat wormen bij de aarde om de bomen een goede start te geven. “Bomen zijn goed voor de zuurstof”, weet Kyro uit groep […]

Leerlingen brengen plantjes aan de man voor een groener Wageningen

Op woensdagochtend 9 maart deelden leerlingen van Pantarijn PrO (praktijkonderwijs) op de markt plantjes uit tijdens de Plant Vierdaagse. Doel: Wageningen vergroenen. En ondertussen doen de leerlingen handige vaardigheden op. Wat voor kleur bloemetjes krijgen ze? Welk plantje is beter voor insecten? Welke ruikt het lekkerst? Kan hij ook op het balkon? Gewapend met een […]

Ga voor meer groen in jouw buurt: Plant Vierdaagse van 9 t/m 12 maart 2022

Net als voorgaande jaren organiseert de gemeente Wageningen weer, samen met groene partners, de Plant Vierdaagse; dit jaar van 9 t/m 12 maart. Tijdens deze dagen staan activiteiten waarmee er meer groen in de stad komt, centraal: hoe kun jij jouw buurt vergroenen? We helpen je graag op weg. Ga voor meer groen in jouw […]

Eerste bijenoase in Wageningen aangelegd

De werkgroep Biodiversiteit Wageningen is gestart met het aanleggen van bijenoases in de stad. Na een lange voorbereidingstijd was het afgelopen zaterdag dan eindelijk zo ver en zijn er twee van de in totaal vijf oases op verschillende plekken in Wageningen aangelegd. Bijenoases zijn voedselvelden met meerjarige, inheemse, gifvrije bloemen en planten in de kruidlaag, […]

Inzameling bloembollen weer van start

Vrijwilligers planten bloembollen

Het kan weer: uitgebloeide narcisjes, krokussen, hyacinten en andere bloembollen inleveren! Breng ze naar een van de inleverpunten in Wageningen. Ze krijgen dan een tweede leven ergens in het groen van de openbare ruimte. De actie om uitgebloeide bloembollen in te zamelen was vorig jaar een groot succes. Daarom krijgt die actie een vervolg. Iedereen […]

Klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn met kleine stappen al te stimuleren

Groen dak

Klimaatadaptatie, meer biodiversiteit, meer gezondheid en geluk: hiervoor is er (veel) extra groen nodig in onze steden en dorpen. Hoe krijgen we dat voor elkaar? Samen met Wageningen University and Research heeft Communicatiebureau de Lynx zes uitdagingen rond het vergroenen van steden en dorpen benoemd, en voorzien van steeds drie adviezen. Soms blijkt het helemaal […]

Tegels eruit, bloemenzaad erin aan Schaepmanstraat

Uitstrooien bloemenzaad in plaats van tegels

Het nieuwe jaar begon goed in wijk De Nude in Wageningen. Op 8 januari is de Schaepmanstraat vergroend. Een groep enthousiaste vrijwilligers wipte maar liefst 450 stenen uit de brede, stenige stoep. Daarmee komt er meer groeiruimte voor de twaalf paardenkastanjes in de straat en plek voor bloemen en kruiden. De actie in de Schaepmanstraat […]

Bereid je voor op de tuinvogeltelling

Grote bonte specht

Op 28, 29 en 30 januari is het weer tijd voor de tuinvogeltelling. Bereid je er vast op voor door wat vogelkennis op te doen. Bijvoorbeeld het verschil zien in de drie soorten bonte specht: de grote, middelste en kleine bonte specht. Grote en kleine bonte spechten houden van verticale stammen. Grappig verschil: middelste bonte […]

Bestuursleden Wagenings Landschapsfonds gezocht

Luchtfoto binnenveldse hooilanden

Gemeente Wageningen zoekt bestuursleden voor Stichting Landschapsfonds. Heb jij een warm hart voor het Wageningse landschap en wil je een bijdrage leveren aan de verbetering van het landschap? Dan is dit misschien iets voor jou! Reageer uiterlijk 16 december. Bekijk de Profielschets bestuursleden van Stichting Landschapsfonds Wageningen.

Geld voor natuureducatie op het groene schoolplein

Kinderen kijken naar een insectenhotel

Het groene schoolplein: een groene oase voor kinderen. Een plek waar volop gespeeld en ontdekt wordt, maar die ook mogelijkheden biedt voor natuur- en cultuureducatie. Het Cultuurfonds stelt uit het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds in 2022, 2023 en 2024 op jaarbasis € 25.000 beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en […]

Effecten groendak Noldus onderzocht

Het groendak van Noldus Information Technology, Klimaatpartner van Wageningen en specialist in onderzoek naar gedrag, wordt de komende jaren onderzocht. Eva Drukker, promovendus aan Wageningen University & Research gaat inventariseren hoe de omgeving invloed heeft op de planten en dieren van het groendak. En andersom wat de dakvegetatie doet met de kolonisatie van planten, bodemdieren […]

Natuurwerkdag op de Wageningse Eng hielp landschap en vogels

Op de landelijke Natuurwerkdag op 6 november staken op de Wageningse Eng ruim 50 mensen de handen uit de mouwen om struiken te snoeien langs het pad. Zo blijft het open landschap van de Eng goed zichtbaar. Van de takken werden in het bos hopen gemaakt als nestelplek voor vogels en kleine zoogdieren. Mensen die […]

Herfstbladeren zijn gratis voedsel voor je tuin

Het najaar is niet alleen een goed jaargetijde om te planten en te zaaien, maar ook om gebruik te maken van de herfstbladeren. De blaadjes die van de bomen en struiken vallen, worden door menig tuinbezitter aangepakt met hark en bladblazer om vervolgens hun weg te laten vinden in de afvalbak. Een gemiste kans, want […]

Je eigen natuurgebiedje op je garage

Op de twee huizenblokken Sportstraat 44-66 wonen een heleboel groene mensen. Niet zo gek dus dat zij ook groene daken willen. In september is dat gelukt: van de rij garages achter hun huizen ligt meer dan de helft nu vol met een prachtig groen dak! Het begon met Robin van Velzen en Casper Quist, niet […]

Welkom op tweede bijeenkomst landschapsfonds

Kom je ook meepraten over het Wagenings landschapsfonds? Op 2 november vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom op het stadhuis, in beide raadszalen. De avond begint om 19.30 uur en zal duren tot 21.00 uur. Inloop is vanaf 19.00 uur. De door het college vastgestelde hoofdlijnen van het fonds zullen besproken worden. Omdat er […]

Help je mee tijdens de Natuurwerkdag?

Heb jij ook zo genoten van de natuur tijdens de lockdown? In november is het mogelijk om mee te helpen en iets terug te doen voor natuur bij jou in de buurt tijdens de jaarlijkse Natuurwerkdag op 5 en 6 november. Ga samen met je buurvrouw, neefje, tante of iemand van de sportclub. Iedereen is […]

Zet nu je tuin vol met vogelvriendelijke soorten

De Vogelbescherming heeft mooie tips voor het aanpakken van de tuin in de nazomer en herfst: herfstbloeiers, vlinders, bessen: dat is nog wekenlang genieten én goed voor de vogels. In 4 stappen op weg naar een fleurige herfsttuin. Zijn de eerste paar bladeren al voorzichtig gevallen en de eerste spinnenwebben verschenen? Het béste moment om […]

Nestkasten: hang ze nu op of maak ze schoon

De Vogelbescherming heeft goede adviezen over hoe je (meer) vogels in de tuin krijgt. Misschien heb je afgelopen voorjaar wel prachtige vogelhuisjes opgehangen maar kwam er maar geen vogel in. Er zijn nooit garanties, maar wel flink wat mogelijkheden om de nestplek aantrekkelijker voor ze te maken. Je kunt deze adviezen direct gebruiken, als je […]

Nationaal boomspiegelfeest

Minituintje in een boomspiegel Ook in Wageningen zie je ze steeds vaker: minituintjes rond de bomen in de straat, onderhouden door inwoners. Op 9 oktober is het Nationaal Boomspiegelfeest. Een mooi moment om ook een tuintje rond een boom te gaan aanleggen. Hoe doe je dat? Ga naar het stappenplan (zie onder) en ontdek hoe […]

Wageningen barst weer van de excursies

Van gewone wandelingen tot paddenstoelentochten, van lezingen tot botanisch stoepkrijten of een stekken- en zadenruilbeurs. Wageningen barst weer van de groene activiteiten nu dat weer mag na de coronatijd. In de duurzame agenda staan activiteiten van onder andere Wageningen Schoon, KNNV en Groei en Bloei. Neem er regelmatig een kijkje als je van duurzaam en […]

Vogels laten zich even niet zien, maar dat is normaal

“Ik zie geen tuinvogels meer! En als er één zit, heeft ie kale plekken. Wat is er aan de hand? Heerst er een gruwelijke vogelziekte en zijn ze allemaal dood?!” Platgebeld wordt Vogelbescherming met deze vraag. Gelukkig is er een logische verklaring. ‘Onzichtbaarheid’ en een verfomfaaid uiterlijk zijn voor vogels in de nazomer normaal. Geen […]

Leg makkelijk een vijver aan met een Tuiny Poel pakket

Haal de waternatuur je tuin in met Tuiny Poel, een inheemse poel op tuinformaat. Met dit inheemse plantenpakket, met daarin een breed assortiment aan zorgvuldig gekweekte waterplanten, leg je een poel met randbeplanting van 6 m2 aan. Bovendien ontvang je aanleginstructies om je poel stap-voor-stap binnen een dag aan te leggen in je tuin. Goed […]

Sociaal tuinieren in Wageningen

Sociaal Tuinieren is het opknappen van tuinen van ouderen en kwetsbare mensen – die zelf hun tuin niet (meer) kunnen onderhouden – door vrijwilligers. De tuinen worden duurzaam en onderhoudsarm beplant. Deze kwetsbare mensen verkeren vaak in een sociaal isolement. Doordat vrijwilligers uit de wijk de tuinen na de make-over blijven onderhouden, ontstaan er duurzame […]

Tips voor een koele tuin of balkon

Vanwege klimaatverandering is afgelopen jaren het aantal tropische dagen in Nederland sterk toegenomen. Voor de een is dat een zegen en voor de ander een vloek. Eindelijk weer ‘s avonds buiten eten en in het weekend genieten van de zon. Maar ook plaknachten, lekker zweten en drukte aan het strand. En vergeet de lokale onweersbuien […]