Gemeente Wageningen partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel

overzicht foto van landgoed Oostereng

16 maart 2022

Gemeente Wageningen is sinds kort officieel partner van het Deltaplan Biodiversiteit. Als partner maakt de gemeente deel uit van een uitgebreid netwerk dat zich bezighoudt met het herstel en de versterking van de biodiversiteit in Nederland. Daarmee kan de gemeente onder meer haar voordeel doen bij  lokale en regionale projecten om de biodiversiteit te verbeteren.

Maud Hulshof, wethouder groen, ondertekende namens gemeente Wageningen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Vanuit het Deltaplan Biodiversiteitsherstel tekende voorzitter en initiatiefneemster Prof. dr. Louise Vet.

Voorbeeldfunctie

“Het bevorderen van natuur inclusieve landbouw staat bij de gemeente Wageningen hoog op de agenda”, aldus Maud Hulshof. “Ik vind dat we als groene universiteitsstad hierbij een voorbeeldfunctie hebben. Zo gaan we via een landschapsfonds de biodiversiteit stimuleren. Bijvoorbeeld door het aanleggen van  houtwallen en bloemrijke bermen- en akkerranden.

Lees verder