Toegankelijkheid

Websites van de (semi-)overheid moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Dus ook voor mensen met een beperking. De websites moeten voldoen aan de eisen die er zijn voor toegankelijkheid. Daarin staat bijvoorbeeld dat mensen die de muis niet kunnen gebruiken, toch een formulier moeten kunnen invullen. Of dat blinden en mensen die slecht zien geen informatie mogen missen door hun beperking. Meer uitleg over de eisen voor toegankelijkheid vindt u op www.digitoegankelijk.nl.