Bijdragen aan een klimaatneutrale stad?

Wageningen wil in 2040 klimaatneutraal zijn

Het klimaatprobleem wordt steeds duidelijker. Ondanks de vele inspanningen, zal het Wageningen niet lukken om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Nieuw lokaal beleid moet ervoor zorgen dat Wageningen in 2040 klimaatneutraal is. Dit beleid staat beschreven in De Routekaart Wageningen Klimaatneutraal (pdf, 6,5 MB).

Om de doelen te behalen werkt de gemeente samen met Wageningse bedrijven en organisaties. Iedereen kan hieraan bijdragen, van inwoners tot WUR! We bouwen daarom een stevig netwerk in de stad om op dit onderwerp samen te werken, informatie te delen en elkaar te helpen. Wil jij meedoen? Laat van je horen!

Klimaatpartners

De klimaatpartners dragen ieder naar eigen vermogen bij. Dit doen zij met hun eigen bedrijf of organisatie, maar ook in gezamenlijke projecten. De volgende klimaatpartners steunen het klimaatplan: Wageningen University & Research, het Wagenings Ondernemers Contact, Wageningen Werkt Duurzaam, Alliander, de Woningstichting, Idealis, Coöperatie ValleiEnergie, NIOO, RijnIJssel Vakschool, MARIN, Keygene, Platform Water Vallei en Eem, Hoom, Plant-e, GloedEnergie, Communicatiebureau de Lynx, Ennatuurlijk, Qing, gemeente Wageningen, Kinderopvang Wageningen, de bblthk, Eetvallei, Paquay, Noldus, Van Swaay, Rabobank, Jumbo, Stichting Ondernemersfonds Wageningen SOW, Wastewatchers, Wing, MyWheels, Gezamenlijke Diaconieën van de Protestantse Gemeente, de Korfbal Vereniging Wageningen, Alfa accountants, ARN BV energie en grondstoffen, Bayer, Circle economy, E4S consult, Eurrijn, Kessels Internationale Handels Onderneming (KIHON), Masters in Solar, Selfwash Wageningen, Wageningen Circulair, K.S.V. Sint Franciscus Xaverius, Student Alliance Wageningen, Wageningse Lente, Wageningen International Experts, SSR-W, W.S.V. Ceres, Moving Backwards, Tiny House Wageningen, MIMA en scholengemeenschap Pantarijn.

Wil je meedoen?

Wil je bijdragen aan een klimaatneutrale stad? Heel graag!
Neem contact op en sluit je aan bij de beweging in de stad.

Contactpersoon is Muriel Denayer, opgaveleider klimaatneutrale stad bij gemeente Wageningen: muriel.denayer@wageningen.nl