Landgoed Oostereng

Stichting Landschapsfonds Wageningen klaar voor plannen

Eind 2022 is in Wageningen ‘Stichting Landschapsfonds Wageningen’ gestart. Het doel van de stichting is het vergroten van de biodiversiteit rond Wageningen. Daarnaast wil het fonds de kwaliteit van het Wageningse landschap verbeteren. Nu de regels op de website staan, kan het Landschapsfonds aan de slag. Wageningers kunnen hun plannen voor verfraaiing van het landschap inleveren.

Het doel van het Landschapsfonds Wageningen

Het landschapsfonds wil de landschappelijke, natuur, cultuur, en recreatiewaarde van het Wageningse buitengebied verbeteren. Wethouder Erik-Jan Bijleveld: “Mooi dat Stichting Landschapsfonds nu echt kan starten. Ik hoop op veel mooie plannen voor de versterking van de biodiversiteit en het landschap in het buitengebied.” Het fonds betaalt een deel van de aanleg en meerjarenbeheer. Op www.landschapsfondswageningen.nl staat informatie over hoe gebruikers en beheerders een aanvraag kunnen doen.

Wat maakt kans op financiële hulp?

Ideeën voor het buitengebied van Wageningen, die aansluiten bij de doelen van de Visie buitengebied Wageningen, de Visie op de Eng en het Biodiversiteitsplan (nog vast te stellen), kunnen in aanmerking komen voor financiële hulp vanuit dit onafhankelijke fonds. Een commissie beoordeelt de aanvraag en het bestuur beslist welke ideeën financiële hulp krijgen. Kijk voor meer informatie op www.landschapsfondswageningen.nl

Hoe zat het ook alweer?

Het idee voor het fonds ontstond bij bijeenkomsten van de Visie (toekomstbeelden) op het buitengebied. Mogelijke grote gebiedsontwikkelprojecten in het buitengebied doen een betaling aan het fonds. Denk aan zonneparken, windmolens en andere grote projecten. Met dit geld zal het fonds de uitvoering, beheer en onderhoud van landschaps- en biodiversiteitsplannen financieel helpen.

Wat betekent biodiversiteit vergroten en waarom is dit nodig?

Met biodiversiteit bedoelen we diverse verschillende vormen van leven. Er zijn duizenden verschillende leefgebieden, miljoenen verschillende planten- en diersoorten. Schone lucht, fris water, een goede bodemkwaliteit en bestuiving van bijv. fruit en groente, zijn de basis voor ons bestaan. Biodiversiteit helpt om klimaatverandering tegen te gaan en verlaagt de invloed van natuurrampen.