Welkom op tweede bijeenkomst landschapsfonds

Kom je ook meepraten over het Wagenings landschapsfonds? Op 2 november vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom op het stadhuis, in beide raadszalen.

De avond begint om 19.30 uur en zal duren tot 21.00 uur. Inloop is vanaf 19.00 uur. De door het college vastgestelde hoofdlijnen van het fonds zullen besproken worden.

Omdat er maximaal 40 personen bij aanwezig kunnen zijn, is opgave vooraf verplicht. Dit kan via de mail: landschapsfonds@wageningen.nl

Wanneer je je hebt opgegeven, ontvang je een agenda voor de avond in de week voorafgaand aan de bijeenkomst.

Achtergrond:

De gemeenteraad van Wageningen heeft in 2020 een Visie voor het buitengebied vastgesteld, met daarin concrete acties. Zoals de oprichting van een landschap- en biodiversiteitsfonds waarmee de mogelijkheid ontstaat langjarig onderhoud en beheer van landschapselementen te betalen. Het gaat hierbij om een onafhankelijk fonds van Wageningers. De gemeente ondersteunt/helpt bij de oprichting.