Effecten groendak Noldus onderzocht

23 november 2021

Het groendak van Noldus Information Technology, specialist in onderzoek naar gedrag, wordt de komende jaren onderzocht. Phd-student aan Wageningen University & Research Eva Drukker gaat inventariseren hoe de omgeving invloed heeft op de planten en dieren van het groendak. En andersom wat de dakvegetatie doet met de kolonisatie van planten, bodemdieren en insecten. Welke soorten zullen in de loop van de tijd overleven? Er komt een nulmeting en vervolgens wordt periodiek gekeken naar de bodem, de planten, en grote en kleine dieren. De onderzoekers gaan vlinders tellen, vleermuizen en vogels en bekijken of het groendak een positief effect heeft op die populaties.

Filmpje van het groene dak

Berichtje erover op LinkedIn

Lees verder op de website van Noldus