Natuurwerkdag op de Wageningse Eng hielp landschap en vogels

Op de landelijke Natuurwerkdag op 6 november staken op de Wageningse Eng ruim 50 mensen de handen uit de mouwen om struiken te snoeien langs het pad. Zo blijft het open landschap van de Eng goed zichtbaar. Van de takken werden in het bos hopen gemaakt als nestelplek voor vogels en kleine zoogdieren. Mensen die vaker willen meewerken aan het landschap rond Wageningen kunnen deelnemen aan de werkdagen van landschapsbeheerzuidwestveluwe.nl