Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost

De Weidevogelwerkgroep Binnenveld Oost (WBO) viert dit jaar haar 30-jarig bestaan! In 1992 startte de groep met 5 vrijwilligers. In de loop van de tijd is dat gegroeid tot ongeveer 20 vrijwilligers in 2023.

In de afgelopen 10 jaar is met dank aan de vrijwilligers en de boeren, de weidevogelpopulatie vrijwel gelijk gebleven. Dit ondanks de oprukkende verstedelijking, de toenemende verdroging, meer wandelaars, recreanten, verplichte vanggewassen (groenbemesters na de hoofdteelt) en de toename van natuurlijke vijanden (kraai en vos).

Zoals ieder jaar maakt de WBO een jaarverslag waarin je kunt lezen hoe het staat met de grutto, wulp, scholekster, tureluur en kievit in het Binnenveld.

Interesse om ook vrijwilliger te worden bij de WBO? Dat vinden ze heel fijn, neem contact op met Christ Elsten, christelsten@planet.nl of 06-15170001.

 

WBO in vogelvlucht:

  • Totaal aantal gevonden nesten: 346
  • Kievit 325, grutto 3, scholekster 2, Tureluur 8, wulp 8