Deelnemers planten bomen in bos

CircleEcology voedselbossen helpt het klimaat een handje: meer bomen en gezondere bossen

Deze winter zijn er meer dan duizend biodiverse loofbomen en struiken geplant bij Het Voedselrijk, een natuurrijk voedselbos in wording. In de monotone “bomenakker” die het bosperceel was, stonden de planten, dieren en bodemleven steeds meer onder stress door verdroging, hitte, stikstofdepositie en plagen. De nieuwe aanplant komt in de plaats van dode, zieke en verzurende bomen.

Met de nieuwe soortendiversiteit krijgt het bos de beste kansen om uit te groeien tot een toekomstbestendige plek vol leven. Natuur en klimaat plukken er de vruchten van, en daarmee de mens ook. Er zijn niet alleen bomen geplant, maar ook geoogst: Er waren tienduizenden jonge berkjes en dennetjes opgekomen op open plekken, allemaal op een kluitje. In samenwerking met Meer Bomen Nu is een deel van de jonge boompjes verzameld. Die zijn nu allemaal uitgedeeld aan nieuwe plantplekken, waar ze uit kunnen groeien tot volwassen boom. Ook het hout van de oude, dode en zieke bomen die vervangen zijn, krijgt een goed “tweede leven”. Het larikshout vind je terug op school- en speelpleinen in Wageningen en omstreken dankzij de samenwerking met een lokale houtbewerker. Het sparrenhout is in het bos gebleven en levert nu een feestmaal op voor bodemleven, nuttige insecten en vogels.

Interesse? Kijk op de website van CircleEcology.