Nieuws

Medewerkers WUR testen e-bikes voor woon-werkverkeer

11 oktober 2019 - In juni 2019 heeft Wageningen University & Research het startsein gegeven voor de pilot E-bike2WUR: medewerkers kunnen een E-bike of speedpedelec testen voor het woon-werkverkeer. Een duurzaam initiatief, vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarmee de ecologische voetafdruk wordt...

Lees meer >

Wageningse organisaties blij met Energiefonds

20 september 2019 - Het Wagenings Energiefonds helpt ondernemers, stichtingen en verenigingen over de streep om hun pand of productieproces te verduurzamen. Roy Ellenbroek, met een achtergrond in energiebesparing en duurzame technologie, is beheerder van het fonds en vindt het Energiefonds een heel goed instrument om...

Lees meer >

Startbijeenkomst ‘Pop-up store energietechniek’

3 september 2019 - Regio Foodvalley stimuleert werken in de energietechniek. Door alle maatregelen die nodig zijn om energie te besparen of duurzame energie op te wekken, trekt het werk in die sector aan. Op 10 september is er een bijeenkomst bij Technova in Ede voor ondernemers die werk hebben in de energietechniek....

Lees meer >

Zonne-energie op uw bedrijfsdak? Ondersteuning bij subsidieaanvraag en realisatie

23 juli 2019 - Verzilver uw dak met zonnepanelen De provincie Gelderland wil een extra impuls geven aan de realisatie van grootschalige zonnesystemen op bedrijfsdaken. De provincie heeft enkele gekwalificeerde bureaus ingehuurd die voor kansrijke dakgebonden zonneprojecten met een bruikbaar dakoppervlak vanaf...

Lees meer >

De Woningstichting: “Betaalbaar én duurzaam”

23 juli 2019 - Op de bijna 6000 woningen van de Woningstichting in Wageningen liggen zo’n 6500 zonnepanelen. Daar is directeur Annelies Barnard best een beetje trots op. Hun voornaamste opgave is en blijft betaalbare woningen, maar duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol. Wat Barnard betreft is het dan...

Lees meer >

Excursie naar verduurzaamde bedrijfskantoren

28 juni 2019 - Op 21 juni bezocht een tiental eigenaren van kantoorpanden in Wageningen, samen met wethouder Peter de Haan, Frank Zegers (WWD), Robin Smale (beleidsmedewerker gemeente) en Rob den Hollander (Rabobank) twee verduurzaamde kantoorgebouwen op het bedrijventerrein BSPW: CTA en Noldus Information...

Lees meer >

1 juli – lunchbijeenkomst warmtetransitie zorg- en welzijnssector

19 juni 2019 - De gemeente Wageningen werkt dit jaar met partners en de stad aan een Transitievisie Warmte. Dit houdt in dat per wijk onderzocht wordt wat de gevolgen, randvoorwaarden en maatschappelijke kosten zijn om wijken van het gas te halen en duurzaam te verwarmen. In dit proces wordt een...

Lees meer >

Maandag 1 juli workshop voor binnenstadondernemers: Begrijp je energiefactuur! En is ie niet te duur?

28 mei 2019 - Op maandagochtend 1 juli a.s. van 9:00 tot 11:00 uur organiseert Wageningen Werkt Duurzaam in samenwerking met SOW een workshop voor retail en horeca ondernemers in de binnenstad met als thema: Begrijp je energiefactuur! En is ie niet te duur?   De workshop wordt gehouden bij Colors World...

Lees meer >
kantoor CTA

Vrijdag 21 juni a.s. Kijken bij de buren. Op excursie bij verduurzaamde kantoorpanden.

28 mei 2019 - Op vrijdag 21 juni van 16:00-18:30 uur gaan kijken bij twee kantoorpanden in Wageningen waarvan de eigenaren stappen gezet hebben om het energielabel te verbeteren en om duurzame energie op te wekken. Het gaat om de panden van Noldus Information Technology en het pand dat CTA huurt van R.M.E. B.V....

Lees meer >
zonPV allbers alligator

Bijeenkomst warmtetransitie bedrijven: Nudepark, Nude en Industrieweg van het gas af?

30 april 2019 - Op 13 mei van 17:00-18:30 uur organiseren Wageningen Werkt Duurzaam (WWD), WOC en de gemeente Wageningen in de kantine op de stadwerf (Nudepark 85, Wageningen) een informatie-bijeenkomst over de warmtetransitie. Hoe kunnen bedrijven op Nudepark, Nude en Industrieweg op termijn van het gas af? Wat...

Lees meer >

ValleiEnergie: groene stroom voor en door burgers

30 april 2019 - “Natúúrlijk zijn wij Klimaatpartner en participant Wageningen Werkt Duurzaam!”, vindt Elmar Theune, voorzitter van ValleiEnergie. “Als regionale coöperatie is klimaat onze corebusiness. Via onze projecten helpen we de CO2-uitstoot verminderen, en dat doen we samen met de inwoners van de...

Lees meer >

Duurzame kerk: klimaatpartner én participant

18 april 2019 - Als kerk behoor je te werken aan behoud van de schepping. Binnen de Protestantse Gemeente te Wageningen maken ze hier serieus werk van, zo vertellen Joke de Jong en Els Upperman. Daarom zijn ze ook graag Klimaatpartner van de gemeente Wageningen en participant van Wageningen Werkt Duurzaam. De...

Lees meer >

50% subsidie voor energieprestatieadvies kantoren

25 maart 2019 - Ieder kantoor groter dan 100 m2 moet in 2023 minimaal energielabel C hebben. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit. Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland...

Lees meer >

Energieadvies Wageningen Werkt Duurzaam helpt ondernemers bij wettelijke informatieplicht

25 maart 2019 - De wettelijke informatieplicht om per 1 juli 2019 de overheid te informeren over energiebesparing in uw bedrijf is van kracht. Wageningen Werkt Duurzaam (WWD) biedt energieadvies aan waarmee u eenvoudig aan de informatieplicht kunt voldoen....

Lees meer >
fto zonnepanelen alfa wageningen

Hoe kunnen bedrijven op het Business & Science Park e.o. op termijn van het gas af? Meedenken over de warmtetransitie? 27 maart 12-14 uur

15 februari 2019 - Op woensdag 27 maart a.s. van 12:00 - 14:00 uur organiseren de gemeente en Wageningen Werkt Duurzaam (WWD) een lunchbijeenkomst over de warmtetransitie (BSPW e.o. van het gas af) voor bedrijven en gebouweigenaren op het Business & Science Park en omgeving. Op 27 maart gaan we met u in...

Lees meer >
logo Living Lab Regio foodvalley circulair

Wageningen Werkt Duurzaam partner in Living Lab Regio Foodvalley Circulair

15 februari 2019 - Living Lab Regio Foodvalley Circulair Woensdag 13 februari 2019, was de kick-off van het samenwerkingsprogramma Living Lab Regio Foodvalley Circulair. Bestuurder Frank Zegers tekende namens Wageningen Werkt Duurzaam voor het partnerschap in dit programma met als doel ook Wageningse ondernemers te...

Lees meer >
logo WWD

Hoe gaat het met Wageningen Werkt Duurzaam?

20 december 2018 - Nu het einde van het jaar in zicht komt, is het een goed moment om de balans op te maken voor Wageningen Werkt Duurzaam (WWD). Komen we dichterbij een energieneutrale stad, zoals we wensen voor 2030? Kinderopvang Wageningen is onlangs toegetreden als 20e participant van WWD. Participanten van...

Lees meer >
duurzaam warmtenet

Duurzaam warmtenet voor aardgasloze bedrijven

20 december 2018 - Wageningen Werkt Duurzaam (WWD) heeft een peiling gehouden onder bedrijven naar de interesse in aansluiting op een warmtenet met restwarmte van papierfabriek Parenco. Op 30 oktober organiseerde WWD een bijeenkomst op het Business en Science Park voor deze bedrijven. Alliander Duurzame...

Lees meer >
Hanny Pijnenburg van Colors

Hanny Pijnenburg van Colors: “Blij met Energiescan”

18 december 2018 - Restaurant Colors World Food liet afgelopen zomer een Energiescan doen. Daar kwamen een hoop interessante tips uit. Eigenares Hanny Pijnenburg: “Heel prettig dat Wageningen Werkt Duurzaam dit kosteloos aanbiedt. We zijn enthousiast met de resultaten aan de slag gegaan.” Hanny hoorde van de...

Lees meer >

Autobedrijf Rové: zelf energie opwekken is beter

14 december 2018 - “Na de bijeenkomst bij Wageningen Werkt Duurzaam vonden we dat we wel een keer iets moesten doen. Het is natuurlijk onzin dat je zoveel per maand kwijt bent aan energie. Als je het zelf op kunt wekken is dat altijd beter”, zegt Gert-Jan Veltman. Hij en Marco Roseboom zijn beide eigenaar van...

Lees meer >

Duurzaam feesten bij KSV Franciscus

4 december 2018 - Ook studentenverenigingen gebruiken energie en produceren afval. Niet gek dus om zelf eens kritisch naar duurzaamheid te kijken, vond ook het bestuur van KSV Franciscus. Daarom is er een sinds september een duurzaamheidscommissie. Commissieleden Florine, Marieke, Fleur, Marlies, David, Vieve en...

Lees meer >

Bordje op winkeldeuren bespaart energie

23 november 2018 - Het stookseizoen is weer volop aan de gang. In het centrum van Wageningen hingen daarom veel ondernemers het bordje 'Natuurlijk zijn wij open' weer op hun deur. Met dit bordje laten ze het winkelend publiek weten dat het van harte welkom is, maar dat de deur dicht is om de warmte binnen te houden....

Lees meer >

Ruim 5 miljoen SDE+-subsidie toegekend voor zonnepanelen op bedrijfsdaken

1 november 2018 - Inmiddels is voor 20 bedrijfsdaken voor ruim 5 miljoen euro aan SDE+ exploitatiesubsidie toegezegd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zoals we al eerder meldden, zijn begin dit jaar maar liefst 20 bedrijven en instellingen geworven voor het project ‘Zon op Bedrijfsdaken’! Het...

Lees meer >
HEMA Wageningen

Ruud van Doorn verduurzaamt de HEMA

8 oktober 2018 - Ruud van Doorn, eigenaar van de  HEMA in Wageningen, heeft als natuurliefhebber en duiker hart voor het klimaat. Hij zet daarom flink in op verduurzaming van zijn winkel. “Als ik ga duiken, zie ik wat er gaande is met de koraalriffen door de klimaatverandering. Ook walg ik van de plastic soep...

Lees meer >
vuilniswagen

Wageningse binnenstadondernemers gaan voor afvalcollectief

4 oktober 2018 - Het inzamelen van huishoudelijk afval wordt centraal door de gemeente Wageningen georganiseerd. Bedrijven moeten daarentegen zelf zorg dragen voor hun bedrijfsafval. Zo ontstaat de situatie waarbij elk bedrijf zelf zijn eigen afvalverwerker heeft gekozen. Dit kan betekenen dat op één dag...

Lees meer >
BSPW luchtfoto

Business en Science Park op weg naar klimaatneutraal?

27 juli 2018 - Het Business en Science Park Wageningen omvat ruim 20 gebouwen waarin een veelvoud aan bedrijven gevestigd is. Steeds meer eigenaren en huurders zetten in op de verduurzaming van de huisvesting in het park. Steeds meer zonnepanelen op de daken Dit jaar zijn zonnepanelen geplaatst op de panden van...

Lees meer >

Binnenstadsondernemers SOW Klimaatpartner van de gemeente

2 mei 2018 - De Stichting Ondernemersfonds Wageningen (SOW) is klimaatpartner geworden van de gemeente. Binnenstadsmanagers Robert Frijlink en Ilonne Bongers zagen dat ze als  SOW die kant al uitgingen, en willen graag een stap extra zetten. Ilonne: “De trigger was de zeer succesvolle bordjesactie, voor...

Lees meer >
foto Roy Ellenbroek

Eerste lening Energiefonds Wageningen toegekend

30 april 2018 - De eerste lening van het Energiefonds Wageningen is al toegekend, meldt fondsmanager Roy Ellenbroek verheugd! Maarten Kessel van KIHON, handelaar in klassieke auto’s aan de Industrieweg, legt zijn dak vol zonnepanelen en leent een deel van het benodigde bedrag uit het fonds. Maarten Kessel is...

Lees meer >

Inspirerende ondernemersbijeenkomsten duurzaamheid

27 april 2018 - Duurzaamheid leeft bij Wageningse ondernemers. Dat bleek wel uit de drie bijeenkomsten over dit onderwerp in april. Bij alle bijeenkomsten was er volop aandacht voor het Energiefonds voor bedrijven en de ondersteuning die Wageningen Werkt Duurzaam kan bieden door bijvoorbeeld de Energie Quickscan...

Lees meer >

Noldus verdient Mijlpaal: helemaal zonder gas

26 april 2018 - Het verwarmingssysteem van informatietechnologiebedrijf Noldus was hoognodig aan vervanging toe. Dankzij warmtepompen kan het bedrijf nu helemaal zonder gas. Het leverde Noldus donderdag 26 april de Mijlpaal Klimaatneutraal Wageningen op. De weelderige tuin van Noldus Information Technology aan...

Lees meer >

15.000 nieuwe zonnepanelen op bedrijfsdaken Wageningen

20 april 2018 - Sinds eind 2017 zijn er maar liefst 20 bedrijven geworven voor het project ‘Zon op bedrijfsdaken’! Samen leggen zij ruim 15.000 zonnepanelen neer, wat gelijk staat aan ruim 2,5 hectare zonne-energie. Onafhankelijk adviesbureau Econnetic heeft inmiddels voor deze 20 daken (15.040...

Lees meer >

Lexkesveer vaart voortaan op duurzame brandstof

5 april 2018 - Ook de gemeente zelf trekt er hard aan om Wageningen in 2030 klimaatneutraal te maken. Zo heeft Niek Goldhoorn, gemeentelijk voorman van pont, markt en haven, gezorgd dat Lexkesveer vanaf mei voor 100% op duurzame brandstof vaart. Dat scheelt veel CO2-uitstoot en veel schadelijke uitlaatgassen. "Je...

Lees meer >
euros

1 miljoen voor Energiefonds bedrijven in Wageningen

20 februari 2018 - De Wageningse gemeenteraad heeft 19 februari ingestemd met een stimuleringsregeling voor bedrijven in Wageningen. Deze regeling maakt het mogelijk geld te lenen voor maatregelen op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame energie. De raad stelt voor dit Energiefonds één miljoen...

Lees meer >

Ook duurzaam: meer groente, minder vlees

20 februari 2018 - Hotel-Restaurant de Wageningsche Berg zet zich volop in voor een klimaatneutraal Wageningen in 2030. Energiezuinig is het splinternieuwe gebouw uiteraard al. Maar duurzaamheid gaat over meer dan energie. Ze zijn actief bezig met verminderen van vlees en vis, gebruik van streekproducten en het...

Lees meer >

Pipeloi derde kinderdagverblijf met zonnepanelen

15 februari 2018 - Eind maart krijgt ook kinderdagverblijf Pipeloi aan de Geertjesweg zonnepanelen, zo vertelt Onno Bakker, directeur van Kinderopvang Wageningen. Ook op de gebouwen van Kievitsnest (Kievitsweide) en Klokhuis (noordwest) liggen al panelen, maar dat is vanwege de platte daken niet te zien. Op het...

Lees meer >
Zon op Bedrijfsdaken

Zon Op Bedrijfsdaken 20 februari 16:00 informatiebijeenkomst stadhuis

9 februari 2018 - Wilt u graag zonne-energie op uw dak realiseren? Wilt u graag zelf hierin investeren of juist niet? Er bestaan verschillende financieringsmogelijkheden om zonne-energie op uw dak te realiseren. Dit hangt onder andere af hoe groot uw dak is en hoe groot uw elektriciteitsaansluiting...

Lees meer >
uitreiking mijlpaal winkeldeuren actie foto: guy-ackermans

Tweede Mijlpaal Klimaatneutraal voor actie winkeldeuren

18 januari 2018 - Gisteren reikte wethouder Lara de Brito voor de tweede keer de Mijlpaal Klimaatneutraal Wageningen uit. De vorige keer hoog op het dak van het Marin, deze keer midden in de Hoogstraat tussen de winkels, want de Mijlpaal ging naar Stichting Ondernemersfonds (SOW) voor de actie met de...

Lees meer >
Foto Happy Pets Joep de Boer

Praktische adviezen waar je direct wat mee kunt!

4 januari 2018 - Dat vindt Joep de Boer van Happy Pets van de Energie Quickscan van Wageningen Werkt Duurzaam. Met de scan krijg je inzicht in waar je staat op energiegebied. Zo is zijn winkel zuinig met gas, maar gebruikt wel veel elektriciteit. Uit de scan kwam naar voren dat de vrieskisten en de verlichting...

Lees meer >

Wageningen Werkt Duurzaam zoekt adviseur voor verduurzaming van bedrijven

27 december 2017 - Allround adviseur verduurzaming bedrijven voor gemiddeld 8 à 12 uur per week in 2018 o.b.v. een raamcontract Voor wie kom je te werken? Je voert op basis van een raamcontract op regiebasis werkzaamheden uit voor stichting Wageningen Werkt Duurzaam. Stichting Wageningen Werkt Duurzaam –...

Lees meer >
Van Rennes Zonneenergie

Twee miljoen voor stimulering energiemaatregelen Wageningen

22 december 2017 - WAGENINGEN – Het college van B&W van Wageningen heeft ingestemd met een stimuleringsregeling voor particulieren en een stimuleringsregeling voor bedrijven. Deze regelingen maken het mogelijk geld te lenen voor maatregelen op het gebied van energiebesparing en opwekking van duurzame...

Lees meer >

29-1-2018: bijeenkomst MeNU van Morgen voor horeca en supermarkten

14 december 2017 - Aan de slag met een duurzaam menu en tegen voedselverspilling in de horeca en supermarkten Samen op weg naar het MeNU van Morgen We willen allemaal dat er in de toekomst nog steeds voldoende gezond voedsel is voor iedereen, maar hoe gaan we daar voor zorgen? Groente in de hoofdrol, met het...

Lees meer >

Mijlpaal voor MARIN: zonnedak grote stap richting Wageningen Klimaatneutraal

8 december 2017 - Wethouder Lara de Brito overhandigt de Mijlpaal Wageningen Klimaatneutraal aan Frank Zegers (coöperatie Zon op MARIN, links op foto) en MARIN-directeur Bas Buchner. - Foto: Guy Ackermans   Donderdag 7 december ontving MARIN de Mijlpaal Wageningen Klimaatneutraal uit handen van wethouder...

Lees meer >
zonne-energie MARIN

Derde zonnecentrale bij MARIN in bedrijf

7 december 2017 - Unieke samenwerking tussen medewerkers, inwoners en het bedrijfsleven voor een duurzame stad De derde zonnecentrale  bij MARIN is op 24 november opgeleverd. In totaal zijn nu 3086 zonnepanelen geplaatst op de daken van Marin met een totaal vermogen van 820 kW en een jaarlijkse productie...

Lees meer >

Winkeliers binnenstad houden deuren dicht

6 december 2017 - Bezoekers van het centrum van Wageningen kunnen  deze winter een vrolijk bordje op deuren van winkels en horeca tegenkomen. Met dit bordje met de tekst ‘Natuurlijk zijn wij open, de deur is alleen dicht om energie te besparen!’ geven de ondernemers aan dat ze bijdragen aan de ambitie van...

Lees meer >
Zon op Bedrijfsdaken logo

Grote kans voor Zon op bedrijfsdaken in één grootschalig project

16 november 2017 - Op 7 december a.s. om 16:00 uur wordt bij MARIN aan de Haagsteeg 2 een informatie-bijeenkomst georganiseerd voor een project waarbij zonne-energiesystemen op verschillende daken worden gebundeld tot een grootschalig project. Hierdoor gaan de inkoopkosten omlaag, komt het project in aanmerking voor...

Lees meer >

Een gezonde en aangename werkomgeving door vergroening van bedrijven en bedrijfsterreinen

28 september 2017 - Voor het creëren van gezonde en een duurzame leefomgeving is groen in de buitenruimte essentieel.  Groen in de buitenruimte speelt een belangrijk rol als het gaat om het creëren van een prettige omgeving voor medewerkers en klanten, het verbeteren van biodiversiteit en om klimaatadaptatie...

Lees meer >
logo business en science park

Energieplatform Business en Sciencepark Wageningen

27 september 2017 - De ondernemersvereniging van het Business & Science Park Wageningen en stichting Wageningen Werkt Duurzaam hebben in juni een startbijeenkomst voor een energieplatform op het bedrijventerrein georganiseerd. De eerste bedrijven zijn in samenwerking met de eigenaren inmiddels aan de slag gegaan...

Lees meer >
Wageningen UR zonnepark

Wageningen UR onderzoekt 3 locaties voor zonnepark

15 september 2017 - De aanleg van zonneparken in Wageningen kan een stevige bijdrage leveren aan de ambitie om klimaatneutraal te worden. De gemeente hoopt op totaal 33 hectare zonnepark. De Wageningen UR ziet kansen om hiervan 23 hectare te realiseren op haar terreinen in en rond Wageningen. Wageningen UR...

Lees meer >
kinderopvang

Nieuwe deelnemer Klimaatplan: Kinderopvang Wageningen

15 september 2017 - Kinderen zijn de toekomst. Daarom sloot ook Kinderopvang Wageningen zich aan bij het Klimaatplan. Directeur Onno Bakker vindt dat vanzelfsprekend, want hij geeft kinderen graag mee hoe belangrijk klimaat, groen en gezondheid zijn. Ze zijn zelf al goed op weg; op de klimaatbijeenkomst van 31...

Lees meer >
Klimaatplan Wageningen

Wageningen Werkt Duurzaam werkt met 18 andere klimaatpartners mee aan Wagenings klimaatplan 2017-2021

29 mei 2017 - Gezamenlijk klimaatplan van ‘klimaatpartners’ in Wageningen De gemeente Wageningen en Wageningse bedrijven, instellingen en organisaties gaan samenwerken om Wageningen klimaatneutraal te maken in 2030. Daarvoor is een gezamenlijk klimaatplan opgesteld, dat inmiddels door 19...

Lees meer >
afbeelding kantoorpand

Minister Blok: alle kantoren verplicht zuinig met energie

2 maart 2017 - Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Dat is geen probleem, want de investering betaalt...

Lees meer >

Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg bekroond met Green Key Goud

2 februari 2017 - Fletcher Hotel-Restaurant De Wageningsche Berg is onlangs bekroond met Green Key Goud. De hotelmanager en zijn team besteden veel aandacht aan duurzaam ondernemen en het wordt zeer gewaardeerd dat dit nu ook vastgesteld is door middel van een Green Key certificaat. Green Key Nederland kent drie...

Lees meer >

Duurzame energie rendabel met rijkssubsidie SDE+, voorjaarsronde 2017 opent op 7 maart

30 januari 2017 - Van 7 maart t/m 30 maart aanstaande zal de eerste openstelling SDE+ van 2017 plaatsvinden met een totaalbudget van 6 miljard euro. De SDE+(Stimulering Duurzame Energieproductie) subsidie stimuleert de productie van duurzame energie en richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. U...

Lees meer >
klimaatplan sessie Wageningen

Klimaatplan voor de stad Wageningen

12 januari 2017 - Ontwikkeling klimaatplan van start. Afgelopen dinsdag, 10 januari, heeft de eerste sessie plaatsgevonden voor de ontwikkeling van het nieuwe klimaatplan voor de stad Wageningen. Dit plan wordt niet zoals voorheen door de gemeente alleen opgesteld, maar nu samen met de belangrijke stakeholders,...

Lees meer >
Convenant Ondertekent Wageningen Werkt Duurzaam

Oprichting Stichting Wageningen Werkt Duurzaam

12 januari 2017 - Stichting Wageningen Werkt Duurzaam opgericht. Op maandag 9 januari 2016 is de Stichting Wageningen Werkt Duurzaam officieel opgericht. De stichting heeft als missie de samenwerking van Wageningse bedrijven en instellingen aan een duurzame, klimaatneutrale, circulaire en groene economie in...

Lees meer >
afbeelding kantoorpand

Minister Blok: alle kantoren verplicht energiezuinig

4 januari 2017 - Vanaf 2023 is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer gebruikt worden. Eigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Dat is geen probleem, want de investering...

Lees meer >
Convenant Ondertekent Wageningen Werkt Duurzaam

‘Wageningen Werkt Duurzaam’ breed gedragen door Wageningse bedrijven en instellingen

7 oktober 2016 - Een samenwerkingsverband ‘Wageningen Werkt Duurzaam’ kan op grote steun rekenen van Wageningse bedrijven en instellingen. Dat bleek op de Wageningse Klimaatconferentie, die op donderdag 6 oktober  plaatsvond in hotel de Wageningsche Berg....

Lees meer >
bibliotheek wageningen

Bblthk op weg naar klimaatneutraal

29 juni 2016 - Bblthk heeft de afgelopen tijd fors aan de weg getimmerd als het gaat om een bijdrage aan Wageningen Klimaat Neutraal. Vorige week werd het zonne-energieproject opgeleverd. 140 zonnepanelen boven op de daken van het complex zijn goed voor een jaarlijkse opbrengst van ruim 30.000 kWh. Met steun van...

Lees meer >
Logo WOC

WOC partner in Wageningen Werkt Duurzaam

16 februari 2016 - Vereniging Wagenings Ondernemers Contact (WOC), met 160 leden dé behartiger van de belangen van het bedrijfsleven in de gemeente Wageningen, is partner geworden van Wageningen Werkt Duurzaam....

Lees meer >
Wageningen LED's Go! Wageningen Werkt Duurzaam

De eerste 7 bedrijven laten de Wageningen LED’s Go verlichtingscan uitvoeren

11 februari 2016 - Al 7 bedrijven hebben zich aangemeld voor de verlichtingscan van Wageningen LED's Go! Het zijn Matser, Café Loburg, Koepel Kinderopvang, Noldus Information Technology, Heerenstraat Theater, Terres des Hommes. Is het installeren van LED-verlichting ook wat voor u?...

Lees meer >
Frank Zegers E4S Energie coach

Advies van een onafhankelijke en ervaren energiecoach

10 februari 2016 - Wageningse bedrijven kunnen de energiecoach van Wageningen Werkt Duurzaam Frank Zegers vrijblijvend vragen welke kansen er zijn voor energie- en kostenbesparing in hun bedrijf....

Lees meer >
Wageningen LED's GO!

9 februari: informatieavond over LED-verlichting in de bblthk

19 januari 2016 - Is het installeren van LED-verlichting ook wat voor uw onderneming? Op 9 februari is, in het kader van het project Wageningen Werkt Duurzaam, in de bibliotheek een informatieavond gehouden, georganiseerd door Qing Sustainable....

Lees meer >