Let op: 1 januari 2024 is de volgende rapportagedatum voor de energiebesparingsplicht

Geldt voor jouw bedrijf een energiebesparingsplicht? Dan heb je één keer in de vier jaar een rapportageverplichting. Deze moet uiterlijk 1 januari 2024 zijn ingediend, anders riskeer je een boete.

Energiebesparingsplicht

Als zogenaamde ‘grootverbruiker’ ben je verplicht alle energiebesparende maatregelen te treffen waarvan de terugverdientijd vijf jaar of minder bedraagt. Ook maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder die geen energie besparen maar die wel de uitstoot van CO2 reduceren, ben je verplicht te treffen.

Voor welke bedrijven geldt deze plicht?

Je hebt een energiebesparingsplicht als je op de locatie van je bedrijf jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruikt.

Welke maatregelen moest ik doorvoeren?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een lijst met erkende maatregelen (EML-lijst) gepubliceerd. Om aan de energiebesparingsplicht te voldoen, moet je alle maatregelen doorvoeren die op de erkende maatregelenlijst (EML) staan en die voor jouw bedrijf toepasbaar zijn. Denk hierbij aan dingen als besparen op verlichting, het optimaliseren van energieverbruik voor verwarmen en koelen en isoleren.

Hoe moet ik rapporteren?

Je moet uiterlijk 1 januari 2024 rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd. Heb je dit nog niet gedaan? Rapporteer dan alsnog. Dat doet je via het eLoket van de RVO: https://mijn.rvo.nl/eloket/login-start.html. Hiervoor heb je een eHerkenningsmiddel niveau 2+ of hoger nodig.

Ik wil hulp

Heb je hulp nodig bij het invullen van de lijst, het bepalen van de energiebesparende maatregelen of het aanmelden? Neem dan contact op met onze energieadviseur Frank Zegers via: https://wageningenduurzaam.nl/wageningenwerktduurzaam/contactformulier-energieadviseur/