Bouwen aan voedselnetwerken en biocultureel herstel in Stroomgebied Zuid-Veluwe

In 2023 – 2024 werken voedselmakers, de gemeente Wageningen en anderen samen aan het versterken van het regionale voedselnetwerk en biocultureel herstel. Als een van de vier geselecteerde initiatieven onder de EU Shared Green Deal gaan ze samen met transitie-instituut DRIFT aan de slag in en aan het Stroomgebied Zuid-Veluwe. Het uiteindelijke doel is dat bewoners en organisaties gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor het versterken van een duurzaam voedselsysteem, levende landschappen en regeneratieve lokale economieën.

Het Stroomgebied

Het stroomgebied in en rond de gemeenten Ede, Wageningen en Renkum wordt gekenmerkt door natuurgebied de Veluwe, de rivier de Rijn en de loop van de beken die is bepaald door eeuwenoude gletsjerheuvels. Ze kent zowel zand- en klei- als bosgrond. Overblijfselen als de Keltenvelden en de raatakkers zijn getuige van de lange geschiedenis van de landbouw in het gebied, die ca.7000 jaar terug gaat.

 

Een groot deel van de bevolking heeft veel kennis van voedsel en landbouw. Veel agroecologische pioniersbedrijven  zijn hier gevestigd en floreren. De onafhankelijke vereniging van voedselproducenten onder de naam StreekWaar zet zich nadrukkelijk in voor het versterken van de biodiversiteit, het bouwen aan levende bodems en het onderhouden van sterke relaties met burgers. Zij worden daarbij bijvoorbeeld ondersteund door de provincie Gelderland en de Voedselagenda 2021-2030 van de gemeente Wageningen.

Wat gaan we doen

Het leven in het stroomgebied wordt bedreigd door droogte, watervervuiling en verlies van levende bodems en biodiversiteit. Bovendien ontbreekt het momenteel in de regio aan een samenwerkende, regeneratieve cultuur die uitgaat van de onderlinge afhankelijkheid tussen mensen en niet-mensen. Dit leidt tot een gebrek aan een gevoel van plaats. En dit belemmert weer het gezamenlijk optrekken in het stroomgebied.

Hoe bouwen we samen aan ecologisch herstel? Wie zijn wij als bewoners in dat geheel? Hoe creëren we regeneratieve culturen die onze voorouders en al het leven eren? Die diversiteit vieren en versterken? En die zorgen voor welzijn en overvloed voor alle huidige en toekomstige generaties in ons Stroomgebied? Om in het gebied aan ecologisch en sociaal herstel te werken, is immers een gezamenlijke droom nodig die het voedselsysteem verbindt met vele andere terreinen. In september vindt de eerste bijeenkomst plaats om deze vragen te beantwoorden.

Dit initiatief versterkt vereniging StreekWaar, creëert een breder netwerk van actieve burgers die zich inzetten voor biocultureel herstel en voedt de lopende debatten binnen nationale netwerken over kwesties op het gebied van voedselbeheer en regeneratieve culturen. De resultaten zullen worden gedeeld met partners in de EU Shared Green Deal en andere landelijke en internationale processen.

Meer weten? Vragen? Suggesties?
Bekijk de website van de Shared Green Deal of email naar: janneke.bruil@wageningen.nl