Groepsfoto bij ondertekening City Deal

Wageningen tekent City Deal voor gezonde, duurzame voedselomgeving

Een gezonde, duurzame én betaalbare voedselkeuze voor iedereen. Dat is het doel van de City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving. Op Wereldvoedseldag, zaterdag 16 oktober 2021, zetten 8 gemeenten, 3 ministeries, het Voedingscentrum, Taskforce Korte Keten, Platform 31, Flevo Campus en JOGG hun handtekening onder deze City Deal in het World Food Center in Ede. Wethouder Maud Hulshof tekende de City Deal namens Wageningen.

Gezond en duurzaam voedselaanbod in 2030

Een gezond en duurzaam voedselaanbod moet voor iedereen lokaal haalbaar en betaalbaar zijn. Lokaal haalbaar: uit de buurt of regio; betaalbaar: óók of júist voor mensen met een lager inkomen. Dat is de afspraak die partijen in deze City Deal met elkaar hebben gemaakt. Naast de gemeente Wageningen doen ook Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Utrecht, Almere en Ede mee – allen koplopers op het gebied van stedelijk voedselbeleid.

Centraal staan de volgende drie doelen:

1. Een gezonder en duurzamer aanbod in het straatbeeld en bij voedselaanbieders, bijvoorbeeld bij zorginstellingen, sporthallen, in de supermarkt, catering en horeca.

2. Een stapsgewijze verandering in het eetpatroon naar meer producten die binnen de Schijf van Vijf passen. Bijvoorbeeld minder vlees en meer groente en plantaardige eiwitten.

3. Het vergroten van het aandeel duurzaam, regionaal geproduceerd voedsel in het dagelijks menu.

Pilots

In de komende 4 jaar experimenteren de deelnemende partijen met diverse pilots. Hoe kunnen we het voedselaanbod in de fysieke omgeving (winkels, horeca, kantines) beïnvloeden? Wat is daarvoor nodig? Hoe komen mensen tot een gezondere leefstijl? Hoe maken we duurzaam eten uit de eigen omgeving toegankelijker?

We onderzoeken ook juridische mogelijkheden om een gezonder aanbod te realiseren en we starten pilots met inwoners, organisaties, producenten horeca en winkels om gezondere maaltijden en duurzame producten aan te bieden. Zo leren we gezamenlijk wat wel en wat niet werkt.

Voedselagenda

Deze plannen passen helemaal binnen de Wageningse Voedselagenda 2021-2030 die in september 2021 werd vastgesteld door de gemeente Wageningen. Die agenda is samen met inwoners en organisaties uit de stad opgesteld om bij te dragen aan een gezonde, duurzame en inclusieve stad.

Lees meer over de City Deal.