Voedselagenda 2021 – 2030

In Wageningen werken we via voedselbeleid aan een duurzame, gezonde en sociale stad. Samen met de stad maakten we daarvoor plannen. Die staan in de Voedselagenda 2021 – 2030: Wageningen Eet Duurzaam, Gezond en Samen (pdf, 5,9 MB).

Wat staat er in de Voedselagenda?

We willen dat Wageningen in 2030 een gezonde, duurzame stad is. Een stad waarin iedereen zich thuis voelt en mee kan doen. Een stad waarin mensen elkaar ontmoeten en waar iedereen toegang heeft tot gezond en duurzaam eten. Dat is goed voor de gezondheid van onze inwoners, voor winkels en bedrijven in Wageningen, en voor het milieu.

Doelen

  1. In Wageningen is de voedselomgeving gezond. De gezonde keuze is de makkelijke keuze.
  2. In Wageningen eten inwoners meer duurzaam voedsel van dichtbij.
  3. In Wageningen verspillen inwoners, bedrijven en organisaties minder voedsel.
  4. In Wageningen eten inwoners meer plantaardig voedsel.

Acties

In de Voedselagenda staan acties die nodig zijn om de doelen te bereiken. Hiervoor werkt de gemeente samen met verschillende organisaties in de stad. In gesprekken vertelden inwoners en organisaties dat zij enthousiast zijn over de volgende acties. Aan deze acties willen we veel aandacht geven.

  • Voedsel als middel gebruiken om meer mensen te ontmoeten en mee te kunnen doen. Dat maakt de verbinding tussen mensen in de stad sterker.
  • Onderwijs over voedsel voor kinderen en volwassenen.
  • Eetbaar groen in de parken, groene openbare ruimten en buurtmoestuinen.
  • Het makkelijk maken om duurzame en lokale producten te kopen die betaalbaar zijn voor iedereen.
  • Wettelijke regels gebruiken om te zorgen dat er een gezonde voedselomgeving komt.

Waarom een Voedselagenda?

Er zijn in Nederland grote verschillen in gezondheid. Een deel van de inwoners eet ongezond en beweegt te weinig. Dit kan er voor zorgen dat inwoners overgewicht krijgen of ziek worden. Bijvoorbeeld door diabetes of hart- en vaatziekten.

We vinden het belangrijk dat iedereen gezond kan leven en gezonde keuzes kan maken. Niet iedereen heeft toegang tot gezond voedsel. De (hoge) prijs van gezonde producten speelt hierbij een rol. Ook weet niet iedereen welke producten gezond zijn en welke niet. We willen het voor inwoners van Wageningen makkelijker maken om gezonde en duurzame keuzes te maken. Daarbij is het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Zo willen we de verschillen in gezondheid kleiner maken.

We vinden het ook belangrijk dat we zuinig zijn op het milieu en we willen de uitstoot van CO2 verlagen. Ons voedsel legt vaak vele kilometers af voordat het op ons bord ligt. Dat is niet goed voor het milieu. En ook de manier waarop ons voedsel wordt geproduceerd speelt een belangrijke rol.

Als gemeente willen we daarom werken aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in onze stad. In de Voedselagenda 2021 – 2030 lees je hoe we dat willen doen.

Hoe hebben we de voedselagenda gemaakt?

Hiervoor hebben we veel gesprekken gehad met inwoners en organisaties in Wageningen. Ook konden zij meepraten via de Stem van Wageningen.

De gemeenteraadsleden hebben eerst gesproken over de voedselagenda. Daarna is de agenda vastgesteld door de burgemeester en wethouders op 14 september 2021.

Wil je de belangrijkste afspraken en plannen van de gemeente lezen voor de periode 2022 – 2026? Kijk hiervoor in het coalitieakkoord.

Heb je vragen, mail dan naar naar voedsel@wageningen.nl.


De Voedselagenda 2021-2030 werd ontwikkeld door de gemeente Wageningen in samenwerking met Thuis.