Inwoners geven tips aan gemeente tijdens Stadsbijeenkomst Voedsel 2024

Hoe kan de gemeente Wageningen de stad gezonder en duurzamer maken? Tijdens een drukbezochte Stadsbijeenkomst Voedsel op 10 januari 2024 gaven zo’n veertig inwoners hiervoor suggesties.

Na te hebben gehoord wat er het afgelopen jaar is bereikt in de uitvoering van de Wageningse Voedselagenda 2021-2030 gingen zij in groepen aan de slag. Ze bespraken ideeën in vier thema’s:

  • De gezonde voedselomgeving
  • Duurzaam eten van dichtbij
  • Verminderen voedselverspilling
  • Meer plantaardig eten

Verschillende suggesties werden in detail uitgewerkt, zoals: meer plantaardig eten in restaurants, waardering van interculturele eetgewoonten, en het behouden van grond voor agro-ecologische voedselproductie voor en door inwoners.

De avond werd georganiseerd door de gemeente Wageningen in samenwerking met Thuis Wageningen.

Lees het gehele Verslag Stadsbijeenkomst voedsel
Lees de Reactie op de voorstellen van wethouder Maud Hulshof