Aankondiging interview Janneke Bruil, beleidsmedewerker Voedsel

Interview: ‘Als gemeente maken we duurzame voedselkeuzes makkelijker’

In het nieuwe magazine ‘de Verschilmakers’ staat een praktisch verhaal over hoe de gemeente Wageningen samen met inwoners werkt aan een duurzaam voedselbeleid.

In een interview in het blad vertelt beleidsmedewerker Voedsel Janneke Bruil hierover:

Door achter je bureau vandaan te komen, de wijken in te gaan en daar goed te luisteren naar je inwoners kom je erachter wat mensen willen en wat al bestaat. Ze weten en kunnen vaak veel meer dan wij denken. Er is bijvoorbeeld vooral bij ouderen veel kennis over moestuinieren en studenten hebben veel energie om dingen op te pakken. Je ontdekt ook welke inwonersinitiatieven er al bestaan. Die wil je als gemeente natuurlijk kennen, stimuleren en verbinden.”

Het magazine ‘de Verschilmakers’ is een blad voor gemeenten, provincies en waterschappen en kwam uit op 11 januari 2022. Het brengt professionals persoonlijk in beeld en laat precies zien hoe ze te werk zijn gegaan. Het bedrijf Circularities heeft hiervoor een intensieve speurtocht gehouden door Nederland naar ambtenaren en bestuurders die een verschil maken.

Het Wageningse verhaal gaat specifiek over hoe de gemeente in het voedselbeleid samenwerkt met inwoners (‘consumenten’) op de duurzame korte keten, de eiwittransitie en voedselverspilling. De andere interviews gaan over circulaire bouw, landbouw, infrastructuur, bedrijven en afval.

Janneke Bruil: “Veel inwoners willen iets doen omdat zij snappen dat verandering nodig is, maar ze willen weten hoe. Daar kan je als gemeente bij helpen.”

Bij het magazine hoort ook een podcastreeks met 6 andere mensen over dezelfde onderwerpen.