Marktkraam met streekproducten

Voedselagenda 2021-2030 gelanceerd

De gemeente Wageningen wil het makkelijker maken voor inwoners om duurzaam, gezond en samen te eten. Dit heeft het college vastgelegd in de Voedselagenda 2021-2030. Zo gaat de gemeente gezinnen ondersteunen bij een gezonde leefstijl en meer bekendheid geven aan duurzaam lokaal voedsel.

Leo Bosland, wethouder Voedsel: “We willen in Wageningen onze omgeving zó inrichten dat meer inwoners gezond voedsel kunnen kopen, samen eten en langer gezond leven. Dat willen we samen met onze boeren en producenten doen , waardoor de boeren duurzamer kunnen werken, we meer plantaardig eten en minder voedsel verspillen.”

Sinds 2016 werkt de gemeente aan voedselbeleid, onder meer door voorlichtingsprojecten op scholen en het ontwikkelen van plantaardige menu’s met koks en restaurants. Met de Voedselagenda 2021-2030 zet de gemeente een vervolgstap.

Gezonde voedselomgeving

Inwoners en organisaties hebben de afgelopen maanden meegedacht over de Voedselagenda, onder meer via de Stem van Wageningen en online bijeenkomsten.

“Op die bijeenkomsten hoorden we dat inwoners voedsel zien als een belangrijke manier om mensen samen te brengen. Dat kan bijvoorbeeld in buurtmoestuinen en maaltijden in de Huizen van de Wijk. Daarnaast werd voedseleducatie veel genoemd en ook was er vraag naar meer eetbare planten in het openbaar groen. Deze concrete activiteiten  gaan we de komende jaren allemaal oppakken, vooral in de wijken waar de gezondheidsverschillen tussen inwoners groter zijn.” zegt wethouder Bosland.

Wageningen sluit met de Voedselagenda aan bij regionale en landelijke doelstellingen om een gezonde voedselomgeving te creëren. “Stapsgewijs willen we ernaar toe dat er in en rondom scholen meer aanbod van gezond voedsel is en dat er op die plekken geen reclame voor ongezond eten meer wordt gemaakt”  zegt Bosland.

Duurzame voedselproductie

Naast gezondheid is ook duurzame voedselproductie belangrijk voor de gemeente omdat dit kan bijdragen aan een gezond klimaat, een mooi landschap en meer biodiversiteit. Via bijvoorbeeld de Duurzame Streekmarkt en ondersteuning van de lokale producentenvereniging StreekWaar wil de gemeente meer inwoners laten kennismaken met duurzaam geproduceerd voedsel uit de regio.

Met voorlichtingscampagnes voor scholieren, studenten en andere inwoners gaat de gemeente aandacht geven aan manieren om minder vlees en zuivel eten en voedselverspilling tegen te gaan.

In de kantine en catering van de gemeente zelf wordt het goede voorbeeld gegeven door standaard vegetarische opties aan te bieden en lokale producten te serveren.

Al deze activiteiten dragen bij aan een gezonde en duurzame stad. ‘De Voedselagenda draagt niet alleen bij aan een gezondere, inclusieve en duurzame stad, maar ook aan een florerende lokale economie, een sterke gemeenschap, de bestrijding van armoede, en aan innovatie en kennisontwikkeling’ zo valt te lezen in de Voedselagenda.

Bekijk de Voedselagenda 2021 – 2030 (pdf, 5,9 MB).