Excursie naar verduurzaamde bedrijfskantoren

28 juni 2019 - Op 21 juni bezocht een tiental eigenaren van kantoorpanden in Wageningen, samen met wethouder Peter de Haan, Frank Zegers (WWD), Robin Smale (beleidsmedewerker gemeente) en Rob den Hollander (Rabobank) twee verduurzaamde kantoorgebouwen op het...

Lees meer >

1 juli – lunchbijeenkomst warmtetransitie zorg- en welzijnssector

19 juni 2019 - De gemeente Wageningen werkt dit jaar met partners en de stad aan een Transitievisie Warmte. Dit houdt in dat per wijk onderzocht wordt wat de gevolgen, randvoorwaarden en maatschappelijke kosten zijn om wijken van het gas te halen en...

Lees meer >

Zonne-energie op uw bedrijfsdak? Ondersteuning bij subsidieaanvraag en realisatie

4 juni 2019 - Verzilver uw dak met zonnepanelen De provincie Gelderland wil een extra impuls geven aan de realisatie van grootschalige zonnesystemen op bedrijfsdaken. De provincie heeft enkele gekwalificeerde bureaus ingehuurd die voor kansrijke dakgebonden...

Lees meer >