Warmtevisie

In de Wageningse Warmtevisie geven we aan hoe we in Wageningen alle wijken één voor één duurzaam gaan verwarmen. Hierin staat welke oplossingen we voor ons zien en hoe we voor elke wijk de plannen verder gaan uitwerken in een ‘Wijk Uitvoerings Plan’. De gemeente doet dit niet alleen, maar samen met bewoners, verhuurders en andere belanghebbenden.

De gemeenteraad heeft in april 2021 de eerste versie van de Warmtevisie vastgesteld. De visie wordt steeds aangepast volgens de nieuwste inzichten.