Warmtefolder

Warmtefolder bij iedereen door de bus

De overheid heeft besloten dat alle woningen in de toekomst duurzaam verwarmd worden. Dus niet meer met aardgas, vanwege de aardbevingen in Groningen en de klimaatverandering. In Wageningen willen we in 2040 zijn overgestapt op duurzame warmte. Dat is een grote klus, met gevolgen voor ieders huis en wijk. De gemeente heeft voor elke wijk een folder gemaakt die elke woningeigenaar in de bus krijgt. Begin 2022 komt de folder voor de VvE’s. In de folder leest u wat u kunt verwachten. En waar u terecht kunt met vragen.

Stap voor stap

Het duurt nog bijna 20 jaar tot 2040, en we doen het stap voor stap. Het kan goed zijn dat u voor dit huis de eerste stappen zet, maar dat de volgende bewoner de laatste stappen zet en daarna de gaskraan kan dichtdraaien. Goed isoleren maakt het overstappen op duurzame warmte makkelijker en betaalbaarder. Ons advies: als je iets doet, doe het dan meteen heel goed! Gaat u verbouwen, isoleren of kozijnen vervangen? Ga voor de best mogelijke isolatiewaarde. De meerkosten zijn beperkt en de winst is groot.

Eerlijk en betaalbaar

De overstap naar duurzame warmte moet voor iedereen betaalbaar zijn. Dus: de kosten moeten niet meer zijn dan wat u bespaart op uw energierekening en wat u normaal kwijt bent aan onderhoud en vervanging. Subsidies van de rijksoverheid kunnen ook een deel van de kosten dekken.

We doen het samen

In Wageningen staat u er niet alleen voor. We doen het samen, met partners van de gemeente, met burgerinitiatieven en met u. Ook gaan we het doen in een tempo dat iedereen kan bijbenen. Rustig maar gestaag maken wij plannen, buurt voor buurt, wijk voor wijk. Voor elke wijk maken we een wijkplan. Dat doen we samen met bewoners. In het wijkplan leggen we vast wat het plan wordt voor uw wijk. De eerste stap is altijd dat we met elkaar nóg een keer alle oplossingen voor de wijk doorrekenen om te kijken of de eindoplossing (bijvoorbeeld een warmtepomp voor ieder huis) klopt. Het maken van al die wijkplannen is veel werk. We vragen dus nog even uw geduld. U krijgt vanzelf een uitnodiging voor de startbijeenkomst in de bus.

Vragen?

Heeft u vragen over deze folder? Of over bijvoorbeeld energiebesparing, isolatie, of subsidies of leningen die u kunnen helpen uw huis te verduurzamen? Voor al uw vragen kunt u terecht bij het Energieloket: vraag@Energieloket-wageningen.nl of 0317 49 28 01.