Verduurzamen van uw VvE

Bent u woningeigenaar en maakt uw woning onderdeel uit van een Vereniging van Eigenaars (VvE)? Dan bent u samen met alle VvE-leden ook eigenaar van het gebouw waarvan uw woning onderdeel is.

VvE-leden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van de schil van het gebouw, de technische installaties en gedeelde ruimtes.

Wageningen wil vóór 2040 een klimaatneutrale stad zijn. Dat is voor u en uw VvE een uitdaging. Daarom bieden we hulp aan VvE’s die hun gebouw willen verduurzamen. Dat doen we in de vorm van bijeenkomsten, gratis procesondersteuning, subsidie voor hulp vanuit het energieloket.

Energieloket

De gemeente Wageningen werkt nauw samen met het Energieloket. Bent u eigenaar van een appartement binnen een VvE? En wilt u meer weten over verduurzamen en de te volgen stappen en mogelijkheden? Bel of mail dan naar Leida van den Berg. Dat kan op (06) 69 33 81 38 of leida@energieloket-wageningen.nl. 

Overweegt u om samen met uw VvE-buren te verduurzamen? Of ben u al actief hiermee bezig? Ook dan is een kennismakingsgesprek met Leida van het energieloket een goede (eerste) stap!

Verduurzaming van uw VvE betekent een kans voor:

  • Het aanpakken van (achterstallig) onderhoud
  • Het verbeteren van woningkwaliteit (comfort, gezondheid en veiligheid)
  • Een lagere energierekening

Voor VvE’s organiseren we dit jaar twee online spreekuren. Hierin is ruimte voor uw vragen en informeren we u over wat mogelijk is als het gaat om verduurzaming. We laten ook zien welke stappen nodig zijn om uw VvE-gebouw te verduurzamen. Verder delen we ervaringen van andere VvE’s.

Maandag 24 juni tussen 19.00 en 20.00 vindt de eerste online bijeenkomst plaats. U kunt deze enkel via Zoom bijwonen. Klik hier om de webinar te starten.

VvE’s krijgen gratis procesondersteuning. Op basis van de grootte van uw VvE zijn er verschillende mogelijkheden en voorwaarden voor het krijgen van subsidie voor energieadvies en/of onderzoeken in de opstartfase van een verduurzamingstraject.

De subsidie geldt voor VvE’s waarbij de gemiddelde WOZ waarde van alle woningen lager is dan de NHG grens. In 2024 is dat € 435.000.

Grote VvE (10 appartementen en meer)

Er is financiële steun voor externe deskundigheid in de beginfase als u als VvE interesse heeft in verduurzaming. Het Rijk biedt verschillende subsidies en financieringsmogelijkheden. Als VvE moet je een aantal stappen doorlopen, voordat je deze kunt aanvragen. De gemeente Wageningen biedt subsidie voor deze opstartactiviteiten. Het gaat hierbij om energieadvies, onderzoek op haalbaarheid en flora en fauna onderzoek.

  • € 2.000,- voor oriënterend energieadvies en steun bij communicatie
  • Het laten uitvoeren van een ecologische quickscan
  • 50% subsidie voor een globale haalbaarheidsstudie en/of aanvullend ecologisch onderzoek. Waarbij het maximale subsidiebedrag € 7500 is.

VVE’s vanaf 1 lid

Voor alle VvE’s (ook met minder dan 10 leden) is er steun voor eigenaar/bewoners die van een minimum inkomen leven (inkomen tot en met 130% van de bijstandsnorm).

Deze subsidie aanvragen? Ga naar het aanvraagformulier. Heeft u vragen over de afhandeling van uw subsidieaanvraag? Mail deze aan: verduurzamingvves@wageningen.nl

Subsidies en leningen

Voor het verduurzamen van uw VvE zijn er veel financieringsmogelijkheden, zoals leningen en subsidies. Er zijn mogelijkheden vanuit de Rijksoverheid, maar ook vanuit de gemeente. Ze staan hier voor u op een rij. Heeft u nog vragen of begrijpt u niet wat deze financieringsmogelijkheden precies betekenen voor uw VvE? Neem dan contact op met het Energieloket. Bel of mail naar Leida van den Berg. 

Dat kan op (06) 69 33 81 38 of leida@energieloket-wageningen.nl.

Per 1 januari 2023 zijn de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) samengevoegd. Deze subsidieregelingen vormen voortaan de nieuwe Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE). Op de website van RVO checkt u de subsidie- en financieringswijzer voor alle mogelijkheden en voorwaarden.

Weten welke verduurzamingsmaatregelen voor uw gebouw(en) het beste resultaat en de meeste besparing geven? Laat dan een onderzoek of advies opstellen en vraag hiervoor ook subsidie aan op dezelfde website.

Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/svve

De Toekomstbestendig Wonen Lening VvE’s is voor Vereniging van Eigenaars die duurzame maatregelen willen uitvoeren. Naast isolatiemaatregelen kan dat ook onderhoud, advies en onderzoek zijn. Verder kan de VvE deze lening gebruiken voor asbestsanering en levensloopbestendige maatregelen. Zoals bijvoorbeeld het drempelvrij maken van een woning.

Meer informatie: https://wageningenduurzaam.nl/wageningenwoontduurzaam/subsidies-en-leningen/leningen-voor-de-vve/

Uw VvE kan bij het Nationaal Warmtefonds een lening aanvragen voor bijvoorbeeld HR++ glas, dak-, gevel- of vloerisolatie, of het installeren van zonnepanelen en warmtepompen. Ook kleine VvE’s kunnen een lening aanvragen.

Meer informatie: https://www.warmtefonds.nl/vve

Procesondersteuning Opschaling Renovatieprojecten. Hiervoor moeten minimaal 2 VvE’s samen werken en daar moeten minimaal 30 eigenaar/bewoners in zitten. Het gaat om geld voor procesondersteuning. Die procesondersteuner doet met een landelijk programma mee en heeft certificering. Dit kan oplopen tot € 1.000,- per appartementsrecht.  

Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spor