Straat met huizen en bomen

Toekomstbestendig Wonen Lening kan uitkomst brengen

Je woont fijn en bent tevreden met de buurt en de mensen om je heen. Het ligt dus voor de hand om hier zo lang mogelijk te blijven wonen. Zeker als je je huis energiezuiniger kunt maken. Met de Toekomstbestendig Wonen Lening van de gemeente Wageningen is dat mogelijk, al dan niet in combinatie met een ISDE of andere subsidie.

Wat houdt de Toekomstbestendig Wonen Lening in?

Om te kunnen blijven wonen in je vertrouwde omgeving is het soms nodig je woning aan te passen, zodat je er op latere leeftijd ook veilig kunt wonen. Bijvoorbeeld door het realiseren van een slaap- en badkamer op de begane grond of het drempelvrij maken van je woning. Maar ook asbest verwijderen en duurzame maatregelen kun je financieren met de Toekomstbestendig Wonen Lening.

Vier soorten leningen

Er zijn vier soorten leningen mogelijk: consumptief, hypothecair, Verzilverlening en de Maatwerklening. Afhankelijk van je leeftijd, inkomen en of er wel of geen overwaarde is van je woning, biedt de Toekomstbestendig Wonen Lening voor bijna iedere woningeigenaar in Gelderland een financieringsoplossing. Voor elke lening geldt dat minimaal één energiemaatregel onderdeel moet zijn van de voorgenomen investeringen.

De maatregelen die voor de lening in aanmerking komen:

  • Energiebesparing en -opwekking (denk aan isolatie, zonnepanelen, warmtepomp)
  • Levensloopbestendigheid (bijvoorbeeld badkamer en slaapkamer op de begane grond, betere toegankelijkheid van de woning)
  • Kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld een verouderde badkamer vernieuwen)
  • Funderingsherstel en asbestsanering

Op onze website vind je alle informatie over de verschillende leenvormen. Of bekijk

 

Provincie Gelderland en SVn

De regeling ‘Toekomstbestendig Wonen in Gelderland’ is een initiatief van de provincie Gelderland en wordt samen met gemeenten en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) uitgevoerd. SVn is de uitvoerder, stort de lening in een bouwdepot en betaalt rechtstreeks uit aan de aannemer/installateur. Het SVn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk.