Noordwest-West

Kenmerken van de woningen in deze wijk

De huizen in het westelijk deel van Noordwest zijn gebouwd in de jaren 90 en 00. Ze zijn relatief goed geïsoleerd maar er is zeker nog verbetering mogelijk. De huizen zijn aangesloten op een warmtenet. Dit warmtenet wordt nu gevoed met een warmtekrachtkoppeling: een apparaat dat van aardgas warmte en elektriciteit maakt.

Route naar duurzame warmte

De eigenaar van het warmtenet, Ennatuurlijk, werkt aan plannen om de bron te verduurzamen. Een groep actieve bewoners heeft contact gezocht met Ennatuurlijk en praat mee over deze plannen. Wil je ook meepraten? Neem dan contact op met de werkgroep Warm Noordwest.

Wat kun je nu doen?

  • Ga door met isoleren en slimmer ventileren.
  • Praat mee over de verduurzaming van het warmtenet in de werkgroep Warm Noordwest.