Wageningen-Hoog – Al actief

Inhoud


Actief delen kennis en ervaring energietransitie [3 oktober 2019]

Terwijl de onderbouw van Pantarijn feest vierde in de school, kwamen een aantal energie-experts, buurtbewoners en de werkgroep Energiek Wageningen Hoog op 3 oktober in Pantarijn bij elkaar. Conclusies van de avond:

1) Deel als buurtgenoten actief kennis en ervaring met elkaar. Zodat we leren van onze goede en minder goede beslissingen.

2) Een mix van maatregelen (individueel en mogelijk collectief) is nodig om in onze warmtevraag te blijven voorzien als de wijk van het gas afgaat.

1) Deel als buurtbewoners actief kennis en ervaring delen in de wijk

Dan eerst onze oproep! Heb je een vraag over isolatie van je woning, de plaatsing van zonnepanelen, of een andere vraag over de energietransitie? Stel hem dan op Nextdoor en help elkaar door te reageren met de inbreng van jouw ervaring. Dit kan gaan over goede ervaringen met een leverancier, over materiaalkeuze, etc. Uit de avond blijkt dat individuele maatregelen aan onze woningen als eerste stap nodig zijn. Alle kennis en ervaring uit de wijk is welkom!

2) Mix van maatregelen energietransitie Wageningen Hoog

Hoe blijven we onze huizen verwarmen, douchen en koken als de wijk van het gas afgaat? We legden deze vraag voor aan Rijk Verheul, oud-directeur innovatie provincie Gelderland, Geurt van de Kerk, initiatiefnemer van H2H (waterstof) en Antoine Maartens van Urgenda. Zo’n 14 bewoners brachten op 3 oktober hun kennis en ervaring in en stelden kritische vragen aan de experts.

Conclusie van de avond is dat de energietransitie van Wageningen Hoog bestaat uit een mix van maatregelen. Voor nu en de komende jaren zijn dit individuele maatregelen aan de woningen, die je als bewoner zelf kunt oppakken. Slechts 11% van onze woningen heeft een energielabel met A of B. Met isolatie kunnen meer woningen naar een energielabel B of C. De restwarmte vraag die er dan nog is, kan mogelijk worden opgevangen met een combinatie van individuele of collectieve maatregelen, zoals een dikke schil om de woning, elektrisch verwarmen, een waterstofketel of een warmtenet.

De experts hebben het volgende stappenplan ontwikkeld, van maatregelen die je kunt nemen in de tijd:

Stap 1. Individuele maatregelen

 1. Isoleren van je muren, ramen, dak en vloer. Combineer het eventueel met een verbouwing. Over isoleren zeggen alle experts: "Altijd doen. Het levert direct comfort op in je woning en de investering verdien je binnen een aantal jaren terug, omdat je gasrekening omlaag gaat. Let erop dat je daarbij voldoende ventileert. Isoleren en ventileren gaan altijd samen. Dit, voor een gezond binnenklimaat in je woning." Isoleren brengt je woning naar een B of C label.
 2. Inkoop van duurzame / groene energie bij je energieleverancier. Kun je direct doen.
 3. Maatwerk-advies door een energie-adviseur en/of laat een warmteverliesbereking (transmissieberekening) uitvoeren. Online zijn veel bedrijven te vinden die dit kunnen verzorgen.
 4. Een combinatie van individuele of collectieve maatregelen om de restwarmte vraag op te vangen:
  • Passieve maatregelen: als je bijvoorbeeld gaat verbouwen: glas op het zuiden, natuurlijke ventilatie.
  • Technieken: warmtepomp, hybride pomp, met vloer- of wandverwarming, eventueel later aangevuld met een waterstofpomp.
  • Zonnepanelen of dakpannen die zon opvangen. Er bestaan ook al hybride zonnepanelen (PVT-panelen) die direct gekoppeld zijn aan een CV-ketel.

Kortom, isoleren is altijd de eerste stap. Daarna is het maatwerk per woning. Ook bij het isoleren kan het handig zijn om een energie-adviseur te betrekken.

Stap 2. Collectieve maatregelen

We hebben gesproken over de mogelijkheid van collectieve maatregelen voor Wageningen Hoog. Deze zijn nog niet voorhanden.

 1. De wijk Hamelakkers heeft dit onderzocht, maar is gestopt vanwege juridische belemmeringen. Ook is de vraag waar de warmte vandaan komt. Het warmtenet van Parenco takt niet aan op Wageningen Hoog. Echter, zeg nooit nooit, we houden de ontwikkelingen in de gaten.
 2. Een waterstofnet zou goed kunnen in Wageningen Hoog, omdat het gasnet hiervoor grotendeels geschikt is. De groep H2H in Wageningen is de mogelijkheid van een pilot aan het onderzoeken voor de wijk nabij Marin. Voordeel van waterstof is dat het een goede bron is voor opslag van energie. Nadeel van waterstof is dat er nog niet genoeg duurzame elektriciteit is om waterstof te produceren. Ook is een bezwaar van waterstof dat er veel energie nodig is om elektriciteit in waterstof om te zetten. We hebben gesproken over een mogelijk zonnepark langs de Keijenbergse weg (voormalige stortplaats) om duurzame energie op te wekken. We houden de ontwikkelingen in de gaten.

Als er zich mogelijkheden voordoen, dan kunnen collectieve maatregelen aanvullend zijn op individuele maatregelen.

Werkgroep Energie Wageningen Hoog

Aan het einde van de avond vroegen we wat we als werkgroep Energiek Wageningen Hoog kunnen betekenen voor de wijk. Vooral het herhalen van activiteiten zoals de duurzame huizenroute werd aanbevolen. De werkgroep is aangevuld met een aantal nieuwe buurtbewoners. Welkom!

Warmtevisie gemeente Wageningen

Tot slot. De gemeenten vertelde dat zij aan de slag gaan met een warmtevisie per wijk. Een aantal mensen heeft zich hiervoor aangemeld. Ook een aantal leden van de werkgroep. We zullen de stand van zaken delen op Nextdoor.

Mocht je willen reageren of je kennis en ervaring delen, laat het dan weten op Nextdoor.

 

naar boven


Duurzaam wonen: Energieke wijkbewoners gevraagd!

Wageningen Hoog gaat in de toekomst van het gas af, net als overal in Nederland. We zijn op zoek naar schone alternatieven om onze woningen te verwarmen. Hoe minder warmte nodig is, hoe beter. Daarom is energie besparen ook een prima idee. Dit biedt meer wooncomfort en is goed voor de portemonnee.

Hoe en wanneer de gaskraan dicht gaat is nog niet duidelijk. Wel is het zaak om nu al te kijken naar mogelijke oplossingen. En maatregelen te bedenken die energie opleveren.

Een groepje bewoners is hier al een tijdje mee bezig. Als werkgroep Energiek Wageningen Hoog organiseerden wij vorig jaar onder meer een duurzame huizenroute en zorgden we voor de uitleen van een warmtecamera.

Op donderdagavond 3 oktober staat een ontmoeting met een aantal energie-deskundigen op de agenda. Zij geven hun kijk op de overgang naar een duurzame energiebron voor onze wijk.

Vindt u het interessant om mee te denken en daarbij te zijn? En wilt u misschien ook aansluiten bij de werkgroep? U bent van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stella Efdé via s.efde01@gmail.com

Graag tot ziens!

 

Namens de werkgroep Energiek Wageningen-Hoog: Peter Schuthof, Edward Jacobs, Igo Verlinde, Martijn Gesink, Stella Efdé, Wilma van Wensem en Ivette van der Linden

 

naar boven


Duurzame Huizen Route op zaterdag 13 april

Duurzame huizenroute Wageningen-Hoog een succes!

Warm en behaaglijk binnen, koud en zonnig buiten. Op zaterdag 13 april jl. was de duurzame huizenroute in Wageningen-Hoog. Een succes! Ongeveer 30 bewoners deden mee. Zij namen een kijkje bij zes energiezuinige en duurzaam verbouwde huizen in Wageningen-Hoog. Warmtepompen, driedubbel glas, ventilatiesystemen, alles werd volop bewonderd. Hoeveel geluid maakt een luchtwarmtepomp? Hoe rendabel zijn zonnepanelen? Welk isolatiemateriaal gebruik je voor je dak? Antwoorden op deze vragen en nog veel meer kwamen voorbij. Na afloop was er een borrel waarbij nog goed werd nagepraat en kennis gedeeld.

De werkgroep "Energiek Wageningen-Hoog" bekijkt wat zij nog meer kan organiseren voor de wijk. Het unanieme geluid tijdens de borrel luidde in ieder geval: een duurzame huizenroute: volgend jaar weer! Mocht je vragen hebben of ideeën hebben over de transitie naar een energiezuinig Wageningen-Hoog? Laat een bericht achter op Nextdoor.

 

naar boven


Bijeenkomst Warmtetransitie 23 mei 2019

Op donderdagavond 23 mei was in het Pantarijn de Warm Wageningen avond. 150 inwoners van Wageningen spraken met elkaar, met de gemeente en met deskundigen over oplossingen om hun eigen wijk in de toekomst zonder aardgast te verwarmen.

Hieronder vindt u het verslag van deze avond, de presentaties en andere documenten die deze avond zijn gebruikt. Binnenkort volgt meer informatie uit de Wijkanalyse tool van Liander. Deze wordt op dit moment geactualiseerd.

 

Presentaties: plenair en voor uw wijk
Hier vindt u de plenaire presentaties en de presentatie die u in uw eigen klaslokaal heeft gezien.

Verslag bewonersgesprekken
Tijdens de bewonersavond op 23 mei spraken inwoners met elkaar de vragen, opmerkingen en oplossingen die ze hebben voor hun eigen wijk. Hier vindt u een puntsgewijs verslag.

Verslag

Kaart: leeftijd riolering in uw wijk
Op deze kaart ziet u of de riolering in uw wijk binnenkort aan vervanging toe is. De leeftijd van het gasnet vindt u in de wijkanalyse tool van Liander. Deze wordt op dit moment geactualiseerd en stellen we zo snel mogelijk beschikbaar via deze website.

Kaart riolering

Kaarten: mogelijke tracés warmtenet
Hieronder vindt u een aantal mogelijke routes van een warmtenet vanuit Parenco. Het tracé ligt nog niet vast. Wel weten we al dat een mogelijk warmtenet sowieso over de Rooseveltweg zal gaan lopen.

Wijkanalyse tool Liander
In de wijkanalyse tool staan allerlei gegevens over uw wijk, zoals de samenstelling van de woningen, de leeftijd van het gasnet en de kosten voor de verschillende alternatieven voor aardgas (warmtenet, all-electric en hybride). De gegevens in de wijkanalyse tool worden op dit moment door Liander geactualiseerd. Zodra ze beschikbaar zijn plaatsen we deze hier.

 

naar boven


Warmtebeeldcamera lenen

>>> de periode voor het lenen van de warmtebeeldcamera via de werkgroep "Energiek Wageningen-Hoog is voorbij. Als u de camera nog wilt lenen, neem dan a.u.b. contact op met het Energieloket van gemeente Wageningen. <<<<

Op de wijkbijeenkomsten van april en oktober 2018 is het onderwerp 'Van het gas af per 2030' veranderd in 'Hoe houden we Wageningen-Hoog warm zonder aardgas ... voorlopig niet'. Wel beseften alle aanwezigen dat we een bijdrage kunnen en moeten leveren aan het verminderen van het gebruik van natuurlijke bronnen. Een aantal aanwezigen heeft al een bijdrage geleverd door hun huis flink te verduurzamen. Het verslag van de bijeenkomsten en de presentaties vind je hier.

Een van de conclusies van de bijeenkomsten is dat we graag willen weten 'hoe lek' ons huis is. Daarvoor is ook een hulpmiddel geïntroduceerd, de warmtebeeldcamera (warmtecamera, camera).

In de Hindelaan hebben ongeveer 10 bewoners een opname van hun huis gemaakt met de warmtecamera. De beelden geven weer waar de warmtelekken zitten, welke delen al goed zijn geïsoleerd en waar nog verbetering mogelijk is. Inmiddels is de camera al door diverse bewoners gebruikt.

Gebruik warmtecamera 

Als werkgroep Energiek Wageningen-Hoog (leden van de Nextdoor groep), nemen we het stokje van de Hindelaan over en coördineren we de roulatie van de warmtecamera door de wijk.

Wil je gebruik maken van de warmtecamera?

 1. We vragen je de camera te lenen voor jouzelf + een aantal woningen in je straat. Je bent daarmee 'Straatcoördinator'. Je kunt de camera maximaal een week lenen als je de camera leent voor jezelf en een aantal buren. Als je de camera alleen gebruikt (dus zonder buren te betrekken), dan kun je de camera maximaal 2 dagen lenen. Heeft iemand anders in jouw straat de camera al gereserveerd? Zoek dan contact met die persoon en kijk of je mee kunt doen. Door meerdere bewoners van een straat erbij te betrekken kun je veel extra leren: door huizen te vergelijken krijg je een betere indruk van wat er verbeterd kan worden en door samen de warmtebeelden te interpreteren kun je vaak beter zien wat de oorzaak van een bepaald temperatuursverschil is. Een voorbeeldbrief waarmee je je buren kunt uitnodigen vind je hier (negeer desgewenst de meldingen voor het aanmaken van een dropbox-account; je kunt alle benodigde documenten downloaden door onder "downloaden" te kiezen voor "direct downloaden").
 2. Planning en gegevens doorgeven:
  • Vul de online google spreadsheet in. Hierin geef je aan wanneer je de camera wilt gebruiken. Je ziet in de sheet welke dagen al gereserveerd zijn. Leen de camera zo kort mogelijk. De werking is relatief simpel: laat je voorganger een korte instructie geven, maak foto's en zet de foto's op je computer.
  • Mail aan de wijk-coördinator (*) je Naam, Adres en Telefoonnummer. Die gegevens hebben we nodig om jou en de voorgaande/volgende gebruiker te informeren zodat jullie contact met elkaar kunnen opnemen. De gegevens moet je apart doorgeven omdat ze niet gepubliceerd worden. (*) Mail wijk-coördinator Edward Jacobs: klik op deze link of mail edward@edwardjacobs.nl
 3. Zodra de voorgaande camera-gebruiker (bijna) klaar is met de camera neemt deze contact op met je. Onderling regelen jullie de overdracht. Gebruik hierbij de handleiding voor het gebruik van de camera; hierin staat wat je overgedragen moet krijgen. Bij ontvangst van de camera vul je een overdrachtsformulier in en mail je deze aan het energieloket en de buurtcoördinator. De camera blijft eigendom van de gemeente, zij wil monitoren waar deze is.
 4. Ga met je buurtgenoten aan de slag met de camera. In de handleiding voor het gebruik van de camera staan een paar spelregels voor het gebruik van de camera. Succes met het gebruik van de camera en we zijn benieuwd naar de resultaten. Na afloop kun je de foto's op je eigen computer zetten.
 5. Geef tijdig aan de volgende gebruiker door wanneer deze de camera krijgt en regel de overdracht.
 6. We stellen het op prijs als je na gebruik een korte vragenlijst invult met je ervaringen.

 

naar boven


Het Energieloket

Robert-Jan Geerts, van het Energieloket van de gemeente, staat klaar om jullie op weg te helpen. Hij is bereikbaar op 06 2435 0283 en robertjan@energieloket-wageningen.nl voor allerhande vragen over het gebruik van de warmtecamera. Eventueel kan hij ter plaatse een korte introductie geven. Onze ervaring is dat de camera goed zelfstandig te gebruiken is. Een handleiding zit in de koffer en is ook online te raadplegen).

 


Energiek Wageningen-Hoog

De werkgroep "Energiek Wageningen-Hoog" is opgericht naar aanleiding van de wijkbijeenkomst over 'Van het gas af'. De werkgroep heeft de wijkbijeenkomst van oktober 2018 voorbereid. Waar het toe gaat leiden weten we nog niet, maar we willen in ieder geval dat de bewoners van Wageningen-Hoog op de hoogte blijven en tijdig actie kunnen ondernemen. Welke oplossingen zien wij zelf voor de Energietransitie van de wijk? Wat is de strategie richting de gemeente en/of Liander? Hoe blijven we op de hoogte van de plannen van gemeente, provincie en landelijke overheid, zodat we zelf nog invloed hebben? Etc.

De communicatie verloopt via Nextdoor en via de e-mailadressen die bekend zijn bij stichting Burenhulp en Wijkbelangen.
Peter Schuthof, Edward Jacobs, Igo Verlinde, Martijn Gesink, Stella Efdé, Wilma van Wensem en Ivette van der Linden

Gerelateerde inspirerende buren