Benedenbuurt

De Benedenbuurt klaar voor de toekomst!

De overheid heeft besloten dat heel Nederland in de toekomst duurzaam verwarmd moet worden. Dat betekent nogal wat: we gaan van het aardgas af en moeten op zoek naar andere manieren om onze huizen te verwarmen. Een grote opgave met gevolgen voor uw huis en uw wijk. Of u nu woningeigenaar bent of huurder, waarschijnlijk heeft u veel vragen over wat de overstap naar duurzame warmte  voor uw huis gaat betekenen.

Op deze pagina vindt u informatie over de meest haalbare route naar duurzame warmte. Lees hieronder meer over:

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Energieloket Wageningen. U kunt het loket bellen en mailen op 06-24 35 02 83 of vraag@energieloket-wageningen.nl

Lijsterbeslaan

Benedenbuurt van het gas af

Buurtbewoners, de gemeente en de Woningstichting zetten zich in om de Benedenbuurt in Wageningen in de toekomst niet langer afhankelijk te laten zijn van aardgas. Hiervoor bekijken ze de mogelijkheden om een collectief warmtenet te realiseren. Met dit warmtenet kunnen de huizen van duurzame warmte voorzien worden

Vervanging riolering geeft ruimte voor warmtenet

Directe aanleiding voor de ideeën van het warmtenet is dat de gemeente in de nabije toekomst de riolering en bestrating in de Benedenbuurt* wil vervangen vanwege de ouderdom hiervan. Gezien de grootte van die ingreep maakt dit de aanleg van een warmtenet relatief eenvoudig. Een warmtenet voorkomt dat er een nieuw aardgasnet aangelegd hoeft te worden.

*Hoewel de Benedenbuurt formeel groter is hebben wij het voor dit project over de +/- 450 woningen binnen het vierkant Diedenweg, Geertjesweg, Postjesweg, Ritsema Bosweg.

Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen

De ideeën voor dit warmtenet zijn mede tot stand gekomen door een aantal enthousiaste buurtbewoners die hier in 2016 mee zijn gestart. Via het principe van ‘zwaan kleef aan’ groeide het aantal buurtbewoners dat meedeed aan diverse kleine overleggen en bijeenkomsten. De afgelopen jaren zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. Tevens zijn er verschillende werkgroepen ontstaan. In augustus 2018 is de Coöperatie Warmtenet Oost Wageningen (WOW) formeel opgericht. Een jaar later had de coöperatie al meer dan 100 leden. De coöperatie behartigt de belangen van de leden (de bewoners van de Benedenbuurt) in de zoektocht naar de beste oplossing om de wijk gasloos te krijgen. Op www.cooperatiewow.nl vindt u alle informatie.

Technisch concept

Na een evaluatie van verschillende technieken wordt er momenteel een scenario uitgewerkt waarin gebruik wordt gemaakt van warmte-koude opslag om de buurt te verwarmen. Dit betekent dat via één centrale installatie in de zomer warmte uit de lucht ondergronds wordt opgeslagen. ’s Winters wordt deze opgeslagen warmte met behulp van een warmtepomp opgewaardeerd tot zo’n 70 graden en daarna via het warmtenet verdeeld over de huizen. Daar komt op de plaats van de CV-ketel een ‘afleverset’ die zal zorgen voor de verwarming en warm kraanwater. Koken zal gebeuren op inductie.

Parallel aan de uitwerking van een alternatieve warmtevoorziening wordt ook onderzocht welke maatregelen genomen kunnen worden om de woningen in de wijk beter te kunnen isoleren én zoveel mogelijk stroom duurzaam op te wekken met zonnepanelen.

Kijkwoning Kamperfoelielaan 40

De woningstichting heeft aan de Kamperfoelielaan 40 een woning beschikbaar gesteld waar bewoners kunnen zien wat wonen zonder gas voor hen betekent. Ook kunnen ze daar zien welke isolatiematerialen zij kunnen gebruiken. Informatie over zonnepanelen is er ook. Komende maanden worden alle straten in de wijk persoonlijk uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Kijk ook hiervoor op www.cooperatiewow.nl

Energieloket voor de Benedenbuurt

Heeft u plannen op het gebied van energiebesparing en installaties en wilt u weten hoe deze zich verhouden tot het grotere plan voor de Benedenbuurt? Wijkgenoot Robert-Jan Geerts is ons energieloket. Hij helpt u graag verder. U kunt hem bereiken op 06-24350283 of robertjan@energieloket-wageningen.nl

Contact en meedoen?

Wilt u meedoen? Wilt u meer informatie? Wilt u weten welke nieuwsbrieven er zijn verspreid? Wilt u lid worden van de coöperatie? Kijkt u dan op www.cooperatiewow.nl op stuur een mail naar warmtenet.ow@gmail.com