Voor ondernemers

Subsidie elektrische bedrijfsauto

Ben je ondernemer en koop of lease je een nieuwe emissieloze bedrijfsauto? Kijk dan eens naar de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA).

Lees meer over de SEBA op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidie elektrische vrachtwagen

Voor elektrische vrachtwagens is een aanschafsubsidie beschikbaar. De zogeheten AanZET-subsidie kan, in combinatie met de MIA-regeling (zie hieronder), een kostenbesparing opleveren van 40 tot 60 procent op de meerkosten (hogere aanschafprijs) van een elektrische vrachtwagen. De hoogte van de subsidie hangt af van de grootte van de onderneming.

Lees meer over de AanZET op de website van RVO.

Subsidie haalbaarheidsstudie duurzaam goederenvervoer

Wil je onderzoek laten doen naar (multimodaal) duurzaam goederenvervoer? De Provincie Gelderland subsidieert tot 50 procent van de kosten.

Lees meer over de subsidie haalbaarheidsstudie duurzaam goederenvervoer op de website van Provincie Gelderland.

Investeringsaftrek elektrisch rijden en laden

Via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) profiteer je van een investeringsaftrek voor milieuvriendelijke technieken. Onder die technieken vallen ook elektrisch rijden en laden.

Lees meer over de MIA en VAMIL op de website van RVO.