Straatbeeld met fastfood winkels

Gemeenten willen beter kunnen sturen op gezonde voedselomgeving

Wageningen en zeven andere gemeenten vragen vandaag in een brief aan Staatssecretaris Maarten van Ooijen en Minister Hugo de Jonge (pdf, 235 kB) om betere handvatten om te kunnen sturen op een gezonde en duurzame voedselomgeving.

Leo Bosland, wethouder Voedsel in Wageningen en de wethouders van Ede, Almere, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht schrijven in de brief dat zij zich zorgen maken over het toenemende overgewicht en de impact daarvan op de gezondheid van de bevolking.

Gemeenten hebben een zorgplicht voor een veilige en gezonde voedselomgeving. Dit is vastgelegd in internationale afspraken en de Wet publieke gezondheid. De voedselomgeving speelt namelijk een belangrijke rol bij de ontwikkeling en het in stand houden van overgewicht en gerelateerde chronische aandoeningen, zoals diabetes en hart- en vaatziekten.

Uit het onderzoek Gemeentelijk instrumentarium voor een gezonde voedselomgeving (pdf, 8,2 MB) uit januari 2021 is gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van het huidige gemeentelijk instrumentarium. Hieruit blijkt dat er meer nodig is voor gemeenten om de gezonde en duurzame voedselomgeving te bevorderen.

De wethouders willen graag met de staatssecretaris en de minister in gesprek om tot een goede juridische uitwerking te komen van meer gemeentelijke bevoegdheid voor het reguleren van de voedselomgeving. Staatssecretaris van Ooijen maakte al bekend dat hij de juridische opties in kaart wil brengen om de vestiging van ketens en fastfood- en frisdrankverkoop- en -reclame te beperken op en rond scholen. Hij zegt: “Natuurlijk kan jij een patatje blijven eten. Maar ik wil dat dat dan een weloverwogen keuze is, niet gestuurd omdat op elke straathoek een billboard met reclame staat voor dat ongezonde eten, en er op elke straathoek die verleiding is met weer een zaak die ongezond eten verkoopt. Dat stuurt je gedrag ongemerkt.”

Deze acht steden zijn allen betrokken bij de City Deal Gezonde en duurzame voedselomgeving. De ambitie van deze City Deal is om de voedselomgeving in 2030 overwegend gezond en duurzaam te maken, met name rond scholen, in openbare gebouwen, in supermarkten, catering en horeca. Zo willen ze bijdragen aan fitheid, vitaliteit, preventie van ziekten en op een natuur, milieu en klimaatsysteem in balans.