Waarom delen?

Een auto delen heeft veel voordelen:

  • Het scheelt parkeerdrukte in de straat (veel auto’s staan het grootste deel van de tijd stil).
  • Het is goedkoper (als je alle kosten van autobezit meetelt, dus ook verzekering, reparaties en motorrijtuigenbelasting).
  • Het zorgt voor minder uitstoot (autodelers rijden bewuster, en daardoor minder kilometers).

Bij elektrische deelauto’s komen daar de voordelen van het elektrisch rijden nog bij.