Samenwerking met groene organisaties

Om Wageningen klimaatbestendig te maken, werkt de gemeente samen met groene organisaties. Zij adviseren de gemeente of werken met ons samen om de stad groener te maken. Voorbeelden:

  • Het Groenberaad geeft de gemeente advies over groen bij nieuwe ontwikkelingen in de stad.
  • De werkgroep groen, van de Woningstichting, huurders en de gemeente, werkt aan het groener maken van tuinen en de omgeving van huurwoningen.
  • De gemeente werkt samen met Stichting Steenbeek in projecten voor minder steen in tuinen en op straat.
  • De gemeente organiseert samen met het Groene Wiel elk jaar de Boomfeestdag. Het doel is dat ieder kind in zijn basisschooltijd een boom plant.
  • Gemeente Wageningen doet mee met de landelijke Tuin- en Klimaat Route. Daarin delen enthousiaste inwoners hun ervaringen met een klimaatproof tuin.