Groenbeleidsplan

Samen met betrokken Wageningers, natuur- en milieuorganisaties en de Woningstichting ontwikkelde de gemeente in 2016 het Groenbeleidsplan (pdf, 7 MB). Hierin staat wat de gemeente wil met het groen van Wageningen. Het Groenbeleidsplan geeft aan hoe we het groen beheren. Het doel is dat het groen in Wageningen mooi, veilig en betaalbaar blijft en dat er plek is voor verschillende planten en dieren.