Nationale klimaatweek 2023

ENGLISH BELOW

Gemeente Wageningen doet dit jaar mee aan de Nationale Klimaatweek 2023. In deze week is er extra aandacht voor een beter klimaat. En vooral: wat wij met z’n allen kunnen doen om Nederland duurzamer te maken. Niet alleen tijdens deze week, maar het hele jaar.

Programma

Maandag 30 oktober

Start
Vandaag draagt Kirsten de Koning-Lamberink het stokje van klimaatburgemeester van Wageningen over aan Pauline Schakenbos. Om 10:30 hijsen we samen de vlag en is de Klimaatweek 2023 in Wageningen geopend!

Dinsdag 31 oktober

Speeddates over groenadvies
Wil je graag je tuin groener maken, maar weet je niet waar je moet beginnen? Of vraag je je bijvoorbeeld af welke boom of struik goed in je tuin past? Deze avond staat hovenier Irma je graag te woord voor advies! Meld je gratis aan door te mailen naar vergroening@wageningen.nl met de volgende info:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Je vraag over je tuin, als je die al weet
 • Gewenst tijdstip


De speeddates vinden plaats tussen 17:30 en 20:00 en duren 30 minuten.

Let op: De speeddates zijn bedoeld voor korte adviezen. Dus niet voor een heel tuinontwerp. Daar is 30 minuten te kort voor.

Voorbeeldvragen waar je aan kan denken:

 • Hoe maak ik mijn tuin groener zonder veel onderhoud?
 • Waarom hebben planten in de grond minder onderhoud nodig dan planten in een pot?
 • Welke boom of struik past in mijn tuin(tje)?
 • Hoe laat ik regenwater in mijn tuin wegzakken?
 • Hoe maak ik mijn tuin minder warm?
 • Is mijn tuin aantrekkelijk voor een egel?
 • Kan ik zomaar een tegel uit de tuin wippen en er een plant inzetten?
 • Wat kan ik doen om vogels te helpen overwinteren?
 • Ik weet niet waar ik moet beginnen: de tuin groener maken, hoe doe ik dat?
 • Welke planten zijn geschikt voor mijn schaduwrijke tuin?

 

Online webinar: Hoe maak je je huis energiezuinig?
Het Energieloket houdt een online presentatie voor woningeigenaren in Wageningen en omgeving. Vragen die zoal worden behandeld:

 • Welke stappen neem je? En wanneer?
 • Waar vind je informatie over maatregelen, subsidies en leningen?
 • Wat doet de gemeente en wat doe je zelf

  Tijd: 19:30-21:00 (online)

 • Deelnemen?

Meld je gemakkelijk aan door een mailtje te sturen naar pauline@energieloket-wageningen.nl

De link voor online deelname aan de Zoom-meeting staat binnenkort op www.wageningenwoontduurzaam.nl

Woensdag 1 november

KlimaatKeet op de markt
Merel en haar team inspireren je graag met gratis klimaatvriendelijk huis & tuin advies. Ontdek in de KlimaatKeet wat je allemaal met regenwater kan doen! Te vinden op de markt tussen 9:00 en 12:30. Voor iedere bezoeker is er een gratis voorjaarsverrassing.

Inloopspreekuur met de Klimaatburgemeester
Heb je vragen of ideeën over duurzaamheid en klimaat in de stad of bij je thuis? Kom langs bij het inloopspreekuur van de Klimaatburgemeester in de Binnenstadswinkel (Hoogstraat 29) tussen 12:00 en 14:00.

Inloopspreekuur Energieloket
Het Energieloket is een gratis loket voor al je vragen over hoe je je huis energiezuiniger kunt maken. We weten alles over isolatie, zonnepanelen of warmtepompen, en over subsidies of leningen die je hiervoor kunt aanvragen. Loop binnen bij Thuis tussen 14:00 en 16:00.

Klimaatcafé
Bestaanszekerheid staat in alle verkiezingsprogramma’s. Wat zijn de effecten van klimaatmaatregelen op de bestaanszekerheid van mensen? Kunnen klimaatinvesteringen de bestaanszekerheid verhogen? Heb je geld nodig om klimaatvriendelijk te kunnen wonen eten en reizen? Dergelijke vragen komen deze avond aan bod.  

Iedereen is welkom, iedereen kan meedoen, aanmelden hoeft niet.

Met DANK aan THUIS waar we elke maand zo’n mooie ruimte mogen gebruiken

Georganiseerd door Duurzaam Wageningen en Grootouders voor het Klimaat.
Tijd: 19:30-22:00
Locatie: THUIS, Stationsstraat 32

Donderdag 2 november

Boerenborrel
Meet the farmers and the producers. Een borrel bij de Gieterij (Junusstraat 16) met lokale producten.

Deelname is gratis en aanmelden niet nodig. Kom gewoon gezellig langs!
Tijd: 19:30-21:00 uur

Vrijdag 3 november

Filosofiecafé
Filosoferen iets voor jou? Probeer het zelf op de maandelijkse filosofiebijeenkomsten met Paul Lemmens in de bblthk op de eerste vrijdagen van de maand. Aanvang 18.45 uur en aanmelden is niet nodig.

We geven aan bijna alles wat we doen een betekenis. Maar niet iedereen geeft dezelfde betekenis aan dezelfde dingen, zaken, gebeurtenissen… Daarom is het goed om met elkaar te praten over wat iets voor jou betekent. Dat kan heel goed in een filosofisch gesprek.

Paul kiest de gespreksonderwerpen zo dat het gesprek door iedereen te voeren en te volgen is. Maar gesprekken kun je niet van tevoren plannen. Dat is maar goed ook, want soms komen er onverwachte wendingen in het gesprek waardoor het misschien nog wel interessanter wordt.

Zaterdag 4 november

Duurzame Huizen Route
Voor mensen die aan de slag willen met hun huis, is het heel waardevol om duurzame maatregelen in de praktijk te zien. Inwoners die met hun huis deelnemen aan de Duurzame Huizenroute vertellen jou hoe zij hun huis verduurzaamd hebben en geven tips! Zien welke huizen in Wageningen meedoen? Scan de QR-code of ga naar www.duurzamehuizenroute.nl

Ine vertelt: “Een aantal jaar geleden hebben we zelf veel inspiratie opgedaan tijdens de Duurzame Huizen Route, we doen nu zelf mee om anderen te inspireren.”

Ook is er een voorleesuurtje met Grootouders voor het Klimaat in de bblthk om 11.30-12.30 uur.

Zondag 5 november

Opschoonwandeling
Loop mee met Wageningen Schoon en maak Wageningen een stukje opgeruimder! Verzamelen om 10:00 bij Huis van de Wijk de Nude. De wandeling zal ongeveer duren tot 13:00 uur.

ENGLISH

This year, the Municipality of Wageningen is participating in the National Climate Week 2023. During this week, there is extra focus on improving the climate and, more importantly, what all of us can do to make the Netherlands more sustainable, not just during this week but throughout the entire year.

Program

Monday, october 30

Kick-off
Today, Kirsten de Koning-Lamberink hands over the role of climate mayor of Wageningen to Pauline Schakenbos. At 10:30, we will raise the flag together, marking the opening of Climate Week 2023 in Wageningen.

Tuesday, october 31

Speed Dating on Green Advice
Would you like to make your garden greener but don’t know where to
start? Or perhaps you’re wondering which tree or shrub would be suitable for
your garden. Horticulturist Irma will be available this evening to provide
advice! Register for free by emailing vergroening@wageningen.nl with the
following information:

 • Name
 • Adress
 • Phone number
 • Your question about your garden, if you already have a question in mind 
 • Preferred time

The speed dates will take place between 17:30 and 20:00 and will last
for 30 minutes.

Please note: Speed dates are intended for brief advice, not for complete
garden design, as 30 minutes may not be sufficient.
Sample questions you can consider:

• How can I make my garden greener with minimal maintenance?

• Why do plants in the soil require less maintenance than potted plants?

• Which tree or shrub is suitable for my small garden?

• How can I allow rainwater to seep into my garden?

• How can I reduce heat in my garden?

• Is my garden attractive to hedgehogs?

• Can I simply remove a tile from my garden and plant something in its place?

• What can I do to help birds hibernate?

• I don’t know where to start with making my garden greener, how do I do that?

 

• Which plants are suitable for my shady garden?

Online webinar: How to make your home energy-efficient?
The ‘Energieloket’ is hosting an online presentation for homeowners in Wageningen and the surrounding area. The presentation will adress questions such as:

 • What steps do you take, and when?
 • Where can you find information about measures, subsidies and loans?
 • What does the municipality do, and what can you do yourself?

  Time: 19:30-21:00 (online)

 • Deelnemen?

Interested? Easily register by sending an email to pauline@energieloket-wageningen.nl

The link for online participation in the Zoom meeting will be available soon at www.wageningenwoontduurzaam.nl

 

NOTE: this webinar will be in Dutch

Wednesday, november 1

‘KlimaatKeet’ at the market 
Merel and her team would love to inspire you with free climate-friendly house and garden advice. Discover what you can do with rainwater in the ‘Klimaatkeet’! You can find it at the market between 9:00 and 12:30. Each visitor will receive a free spring surprise.

Open Hour with the Climate Mayor
Do you have questions or ideas about sustainability and climate in the city
or at home? Visit the open hour with the Climate Mayor at the Binnenstadswinkel
(Hoogstraat 29) between 12:00 and 14:00.

Open Hour with the Energy Desk (Energieloket)

The Energy Desk is a free resource for all your questions about making your home more energy-efficient. We have expertise in insulation, solar panels, heat pumps, and the subsidies or loans available for these improvements. Drop by at Thuis between 14:00 and 16:00.

Climate Café
Existential security is a concern in all election programs. What are the effects of climate measures on the existential security of people? Can climate investments increase existential security? Do you need money to live climate-friendly, eat, and travel? These questions will be addressed this evening.

Everyone is welcome, and there is no need to register.

With THANKS to THUIS, where we are fortunate to use such a beautiful space every month.

Organized by Duurzaam Wageningen and Grootouders voor het Klimaat.

Time: 19:30-22:00

 

Location: THUIS, Stationsstraat 32

Thursday, november 2

‘Boerenborrel’

Meet the farmers and the producers at a gathering at the Gieterij (Junusstraat 16) with local products.

Participation is free, and there is no need to register. Just come and enjoy!

 

Time: 19:30-21:00

Friday, november 3

Philosophy Café

Is philosophy something for you? Try it out at the monthly philosophy gatherings with Paul Lemmens at the bblthk on the first Fridays of the month. Starts at 18:45, and no registration is required.

We assign meaning to almost everything we do. However, not everyone gives the same meaning to the same things, matters, or events. That’s why it’s good to discuss what something means to you. This can be done effectively in a philosophical conversation.

Paul selects conversation topics so that the discussion can be carried out and followed by everyone. But conversations cannot be planned in advance. This is a good thing because unexpected turns in the conversation can make it even more interesting.

 

NOTE: this evening will be in Dutch

Saturday, november 4

Duurzame Huizen Route

For those who want to make their homes more sustainable, it is valuable to see sustainable measures in practice. Residents who participate in the Duurzame Huizen Route will tell you how they have made their homes more sustainable and provide tips! To see which homes in Wageningen are participating, visit www.duurzamehuizenroute.nl.

Ine, one of the participants, says, “A few years ago, we gained a lot of inspiration during the Duurzame Huizen Route. Now, now we are participating to inspire others.”

 

There is also a reading hour with Grootouders voor het Klimaat at the bblthk from 11:30-12:30. This will be in Dutch.

Zondag, november 5

Clean-Up Walk

Join Wageningen Schoon and help make Wageningen a cleaner place! We will meet at 10:00 at the ‘Huis van de Wijk’ de Nude. The walk will last until around 13:00.