Opschoonwandeling met Wageningen Schoon - Litter walk Wageningen Schoon

Wanneer

7 april 2024    
10:00 - 11:30

Elke eerste zondag van de maand organiseert Wageningen Schoon een opschoonwandeling. Steeds op een andere plek in Wageningen, om zo de stad zwerfafval-vrij te maken. Iedereen die zin heeft is welkom om mee te helpen. Aanmelden is niet nodig.

Op de website van Wageningen Schoon en op Facebook en Instagram staat waar de opschoonwandeling start. Om 10.00u verzamelt iedereen zich bij het startpunt en haalt daar de veiligheidshesjes, afvalzakken en afvalgrijpers op die Wageningen Schoon ter beschikking stelt. Daarna gaat iedereen in groepjes of alleen de wijk in om zwerfafval te rapen. Rond 11.30u komt iedereen terug bij het startpunt om alles in te leveren en het geraapte zwerfafval te wegen.

Vaak is er na het zwerfafval rapen nog iets te doen, zoals een rondleiding bij een onderneming of organisatie in Wageningen.

Kom ook Wageningen een stukje schoner maken!


Wageningen Schoon brings people together once per month (on the first Sunday of the month) to gather waste from the streets. To make Wageningen a bit cleaner. Everybody is welcome to help. You do not have to sign up.

The starting point is listed on the website of Wageningen Schoon, on Facebook and Instagram. Everybody gathers at the starting point around 10:00. Wageningen Schoon hands out bags and litter pickers to everybody. You can go into the area with a group or alone. Everybody gathers back at the starting point at 11:30 and hands in the litter.

Most of the times there is an extra activity after the litter walk, like a tour at a company or organisation in Wageningen.

Join us in making Wageningen cleaner!