Commons in Wageningen

Wanneer

6 september 2023    
19:30 - 22:00

Oplossing voor betaalbare huisvesting en lokaal voedsel?

Woensdag 6 september -19:30 bij THUIS
(Stationsstraat 32, Wageningen)

Wat zijn commons en wat kunnen ze betekenen voor Wageningen?

Initiatieven die grond opkopen voor land-, tuinbouw en woningbouw springen in heel Nederland de grond uit. Denk maar aan Land van Ons en Grond van Bestaan. Ze willen grond uit de markt halen, vanuit de gedachte dat de markt de grote drijfkracht is achter de hoge huizenprijzen en de problemen die nieuwe boeren hebben om te starten. Deze initiatieven beogen een ‘commons-benadering’: geen privé bezit, geen publiek bezit, maar bezit waarbij groepen mensen gezamenlijk het beheer op zich nemen, veelal vanuit een visie op duurzaamheid en biodiversiteit.
Dit roept de volgende vragen op: Is er behoefte aan commons in Wageningen? Hebben we al commons in Wageningen? We hebben niet veel land en we willen veel. Kan een commonsbenadering helpen bij de lokale voedsel- en wooninitiatieven? En zo ja, wat kan de gemeente doen om deze beweging te stimuleren?

We gaan hierover in gesprek met:

Grootouders voor het klimaat geven een pitch over de actie ‘Wind en Zon voor iedereen

We hopen jullie te verwelkomen!

De toegang is gratis, maar een bijdrage voor wat te drinken en voor onze bijkomende kosten is meer dan welkom! Deze kunt u op de avond contant betalen of storten op reknr: NL41 TRIO 0320 5129 08 t.n.v. St. Platform Duurzaam Wageningen.

Het Klimaatcafé wordt elke eerste woensdag van de maand georganiseerd door het Platform Duurzaam Wageningen, Grootouders voor het Klimaat en de klimaatburgemeester van Wageningen.

Lees presentaties e.d. van vorige klimaatcafé’s op de PDW activiteiten pagina!