Terug naar alle voorbeelden
Olga Görts en Jerry Giesbers van de Woningstichting

Woningstichting gaat voor betaalbare duurzaamheid

Bij de Woningstichting gaat duurzaamheid niet alleen over het energiezuinig opknappen van bestaande woningen, maar ook bij nieuwbouw valt een flinke slag te slaan, vertellen manager vastgoed Olga Görts* en haar collega Jerry Giesbers, hoofd afdeling onderhoud.

De Woningstichting neemt duurzaamheid heel serieus. Als grootste woningeigenaar van Wageningen kunnen ze ook echt een verschil maken in de route naar een klimaatneutrale stad. In 2015 vertelden ze hier al eens over de energiezuinige opknapbeurt rond de Kruisstraat. Maar ook bij nieuwbouw speelt duurzaamheid natuurlijk een belangrijke rol.

Niet zomaar 100% duurzaam

Görts wil trouwens graag benadrukken dat voor de Woningstichting duurzaamheid altijd ten goede moet komen aan betaalbaarheid voor de huurders. “Dat betekent dat we niet klakkeloos tot 100% duurzaam kunnen gaan, want dat kan niet iedereen betalen. We bekijken dus welke invloed de maatregelen die we willen nemen hebben op de totale woonlasten van onze huurders.” Giesbers vult aan: “Huurders hebben vaak een krappe beurs en andere prioriteiten, en daar moeten wij als verhuurder rekening mee houden. We weten dat sommige huurders al heel zuinig stoken, ook al is hun huis nog zo tochtig. Anderen zetten weer graag ’s winters het raam open om te ventileren, terwijl hun huis juist goed geïsoleerd is.”

Energieprestatievergoeding

Maar desondanks is er genoeg ruimte voor duurzame maatregelen. Bijzonder zijn de 55 woningen op Nieuw Kortenoord die de Woningstichting binnenkort in de verhuur brengt. Görts: “Dit zijn gasloze woningen met een dak vol zonnepanelen, zeer goed geïsoleerd, en verwarmd door een warmtepomp. Het zijn de eerste huizen waarvoor de huurders aan ons een energieprestatievergoeding gaan betalen. Die EPV is vergelijkbaar met wat ze anders aan energiekosten kwijt zouden zijn. Op die manier kunnen wij de investeringen in alle extra energiemaatregelen afbetalen.”

Warmte en kou uit de gracht

Een andere bijzonder nieuwbouwproject is Torckdael. Giesbers: “Daar hebben we een collectieve warmte-koude-opslag aangelegd voor het hele complex, ook voor de gebouwen die nu nog gebouwd worden. Nieuw is dat we ook warmte en koude uit de stadsgracht gebruiken. Verder liggen er zonnepanelen en hebben de gebouwen een groen dak. Dat werkt ook meteen isolerend, het houdt je huis bijvoorbeeld veel koeler bij warm weer.”

Wijk van de Toekomst

En alsof dat nog niet genoeg is, wil de corporatie het nog grootser aanpakken, op de schaal van een hele wijk. Görts: “In het Gelders Energie Akkoord hebben alle gemeenten een paar wijken aangewezen als ‘Wijk van de Toekomst’, in Wageningen zijn dat de Nude en de Benedenbuurt. In die wijken willen we een energietransitie realiseren, bijvoorbeeld door stadsverwarming aan te leggen uit een duurzame bron.  Dat gaan we samen doen met de bewoners, de gemeente, netbeheerder Alliander en uiteraard de andere woningeigenaren.” Daar horen bewoners van deze wijken en de rest van Wageningen ongetwijfeld later meer over!

*Olga Görts werkt inmiddels niet meer bij De Woonstichting.