Terug naar alle voorbeelden
Stephan Brinkmann van MARIN

MARIN vaart een duurzame koers

Onderzoeksinstituut MARIN maakt schepen beter, zuiniger en veiliger. En dat kun je heel gemakkelijk combineren met duurzaamheid. Maar MARIN wil meer, en neemt dus ook de eigen organisatie onder de loep.

Duurzaam werken werkt

Duurzaam werken sluit bijna vanzelf aan op de vraag van klanten, vertelt Stephan Brinkmann, controller van MARIN. Het Wageningse onderzoeksinstituut doet onderzoek naar alles wat drijft en vaart op zee. MARIN helpt schepen bouwen die zuiniger zijn, en geeft trainingen om operaties – aanmeren van schepen, bouwen en onderhouden van windparken op zee – veiliger, beter en dus zuiniger te maken. “Klanten hebben andere overwegingen: economie, veiligheid. Maar uiteindelijk wil men minder brandstof verbruiken. En dat is duurzaam.”

Maar MARIN sluit ook zelf actief aan bij duurzame projecten. De Ocean Cleanup van Boyan Slat bijvoorbeeld, die al het plastic uit de zee wil halen. Of ‘renewable’ projecten, voor alternatieve energiebronnen als golfslag, getijdewisseling en wind. “Soms leidt dat echt tot nieuwe technieken: drijvende windmolens bijvoorbeeld. Soms levert iets minder rendement, maar het leidt altijd tot nieuwe inzichten.”

Zonne-energie voor de buurt

Duurzaamheid verwerken in je opdrachten is een logische manier om te vergroenen. Maar MARIN wil meer: ook de bedrijfsvoering kan beter. Een speciale ‘Blauwe Commissie’ onderzoekt wat er bij MARIN allemaal duurzamer kan. Natuurlijk is er groene energie. En dan natuurlijk zo veel mogelijk van eigen dak. MARIN heeft gelukkig veel dak: met dank aan zes sleeptanks (grote waterbassins om schepen te testen). Eén sleeptank is voorzien van zonnepanelen voor eigen gebruik (2000 vierkante meter), een systeem op het tweede dak werd vorig jaar beschikbaar gesteld aan buren voor de coöperatie Wageningen op Zon. Het derde dak volgt binnenkort, voor buren en medewerkers.

Zoden aan de dijk

De energieprijs is laag, zonnepanelen zijn voor MARIN economisch onrendabel. Is het dan te rijmen met een gezonde bedrijfsvoering? “We zijn een wetenschappelijke club, dus benaderen het nuchter. Levert het veel op voor het milieu? Dan is er toch geld voor.”

Behalve groene energie is mobiliteit ook een logische stap. “We stimuleren medewerkers om vaker de fiets of het ov te pakken. We hebben zelf ook bedrijfsfietsen. Dus als ik een afspraak heb bij de gemeente, dan pak ik de fiets. We zijn nu bezig om ons mobiliteitsplan af te ronden. Kort daarna willen we aan de slag met internationale reizen. Want het maakt voor je CO2-uitstoot uit met welke maatschappij en welk toestel je reist. De Climate Neutral Group helpt ons daarbij.”

Bewustwording verbeteren

MARIN voelt zich verantwoordelijk om een steentje bij te dragen aan een beter milieu. “Ik vind persoonlijk ook dat we zo duurzaam mogelijk moeten worden. Hoe smerig je ook bent, je kunt het met certificaten allemaal afkopen. Maar dat vinden we te makkelijk. Natuurlijk leent het productieproces van het ene bedrijf zich er beter voor dan dat van het andere, maar uiteindelijk kan elk bedrijf stappen zetten. Dat doen we dus. Zonder collega’s iets op te leggen: iedereen moet zelf de afweging maken. Wij proberen de bewustwording te verbeteren en de gereedschappen aan te reiken.”

Foto bovenaan pagina: De bedrijfsfietsen zorgen dat medewerkers voor de korte ritjes niet meer de auto nemen. © Guy Ackermans