Terug naar alle voorbeelden
Onno Bakker van Kinderopvang Wageningen

Onno Bakker, Kinderopvang Wageningen: “Kinderen onder de zon”

Van de 14 locaties die Kinderopvang Wageningen in gebruik heeft, zijn er 5 van henzelf. Die leggen ze in de loop van de jaren stuk voor stuk vol met zonnepanelen, vertelt directeur Onno Bakker. Binnenkort is Pipeloi aan de beurt, locatie voor kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang aan de Geertjesweg.

“Bij de eerste 2 locaties waar zonnepanelen liggen, zie je dat helemaal niet”, vertelt Bakker. “Dat zijn de platte daken van het Klokhuis in Noordwest en het Kievitsnest op de Kievitsweide. Maar hier, op Pipeloi, komen ze duidelijk in beeld. In de derde week van maart leggen we het hele dakvlak tussen de twee vleugels vol met 60 zonnepanelen. Dat dak ligt mooi op het zuiden, en levert dan 70 tot 90% van onze stroombehoefte, is de inschatting.”

Na 10 jaar terugverdiend

Zo veel zonnepanelen is een flinke investering. “Maar dat verdient zichzelf in 10 jaar terug. De afschrijving loopt gelijk op met de besparing op stroomkosten. En na 10 jaar is alle opbrengst pure winst! Verder zijn we in gesprek met de gemeente om te kijken of er ook panelen kunnen komen op de panden die we van hen huren.”

Naast zonnepanelen is Kinderopvang Wageningen ook bezig met het besparen van energie. “De komende maanden vervangen we alle lampen bij Pipeloi door ledlampen, en ook bij onze andere locaties verduurzamen we langzamerhand. We hebben op onze locaties biologische zuivel en gebruiken eko-luiers.”

UPDATE:

In maart 2018 zijn de zonnepanelen op Pipeloi geplaatst!