Regelingen van het Rijk

SDE++ Subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie

Wil je grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren? Of CO2-verminderende technieken toepassen? Dan kun je subsidie aanvragen vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is voor bedrijven en non-profitorganisaties. SDE++ is een langlopende exploitatiesubsidie.

Je kunt bijvoorbeeld subsidie aanvragen voor een grootschalige warmtepomp voor de verwarming van een pand, een zonnepaneelsysteem op een dak of een systeem voor het afvangen van CO2 in de glastuinbouw. Voor kleinere projecten biedt de rijksoverheid andere regelingen.

ISDE – Investeringssubsidie Duurzame Energie en energiebesparing voor zakelijke gebruikers

Verduurzaam je productieproces, gebouw of te verhuren woning met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers. Dat kan met een (hybride) warmtepomp en een zonneboiler. Zakelijke gebruikers zijn bedrijven, woningcorporaties, verenigingen, VVE’s, overheden en particuliere verhuurders. Bedrijven kunnen ook subsidie krijgen voor zonnepanelen of een kleinschalige windturbine.

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wil je als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt je daarbij. Met deze subsidie kun je een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. Én voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

Deze regeling is voor niet-EML-plichtige bedrijven (bedrijven met een elektriciteitsverbruik van minder dan 50.000 kiloWattuur en 25.000 kubieke meter gas) en biedt 80% vergoeding voor het advies tot een maximum subsidiebedrag van € 2500.

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Ben je ondernemer en koop of financial-lease je een nieuwe, volledig emissieloze bedrijfsauto voor het vervoer van goederen? Dan kun je een aanvraag doen voor de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA). Bij operationele lease kan je leasemaatschappij deze subsidie aanvragen. Deze regeling geldt alleen voor bedrijfsauto’s die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen (voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4250 kilogram).

DUMAVA – Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed

Ben je eigenaar van maatschappelijk vastgoed? Of houd je je bezig met het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed? Zoals scholen, overheidsgebouwen, zorginstellingen of rijksmonumenten? De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Met het begin van de lente op 21 maart opent ook de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Is je mkb-onderneming energie-intensief? Kijk dan of je in aanmerking komt voor TEK. Met deze bijdrage krijg je hulp zodat je je bedrijf toekomstbestendig kunt houden.

TEK aanvragen
Je kunt de TEK aanvragen vanaf 21 maart 2023 09.00 uur tot en met 2 oktober 2023 17.00 uur. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

Je energiekosten bedragen minimaal 7% van uw totale omzet (energie-intensiteitseis);
Je bent mkb’er volgens de mkb-toets van de Europese Commissie;
Je hebt een zakelijk energiecontract dat op naam van je bedrijf is afgesloten;
Je onderneming is uiterlijk 31 december 2022 bij KVK ingeschreven.

De TEK verwacht veel aanvragen, dus het kan erg druk zijn. Je hoeft niet meteen de eerste dag aan te vragen.

Vragen?
Heb je een vraag? Stel deze dan via onze livechat op www.rvo.nl/tek. klik op de oranje chatballon onder in beeld, of bel naar 088 042 4460. Medewerkers staan klaar op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur. Of bekijk het webinar over deze regeling terug op www.rvo.nl/tek.