Wettelijke verplichting energiebesparing

Verbruikt je bedrijf of instelling per jaar meer dan 50.000 kiloWattuur elektriciteit of 25.000 vierkante meter aardgas of een equivalent daarvan? Dan ben je op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Wet milieubeheer-inrichting) verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de Energiebesparingsplicht.

De terugverdientijd is afhankelijk van vele factoren, waaronder de energieprijs. Daarom is er per bedrijfstak een Erkende Maatregelen Lijst Energiebesparing (EML) opgesteld. Per erkende maatregel geef je aan of je die wel of niet hebt uitgevoerd of dat je een alternatieve maatregel hebt genomen.

In het verlengde van de energiebesparingsplicht is er sinds 1 juli 2019 ook de informatieplicht energiebesparing. Je moest uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd. Nog niet gerapporteerd? Controleer of je bedrijf of instelling een informatieplicht heeft en rapporteer alsnog. Dat doet je via het eLoket van RVO.

Hulp nodig bij het invullen van de lijst, het bepalen van de energiebesparende maatregelen of het aanmelden? Neem contact op met onze energieadviseur!