Afvalcollectief

Stichting Ondernemersfonds Wageningen en Stichting Afvalcollectief Wageningen hebben in samenwerking met de gemeente een plan voor meer circulaire afvalinzameling uitgewerkt voor ondernemers in de binnenstad. Met dit Afvalcollectief Wageningen verminderen de vervoersbewegingen in de binnenstad sterk en verbeteren de scheiding en hergebruik van grondstoffen.

Wil je concreet aan de slag, meld je dan aan!