Voorjaars-tuintips voor veel tuinvogels

Vogelbescherming Nederland heeft een paar leuke tuintips verzameld, waarmee je veel vogels in je tuin kunt krijgen.

Zoals het aanbod van materiaal voor een warm nestje, nestkastjes en bloemen en planten voor insecten (=vogelvoer). Dit jaar is er speciaal aandacht voor de merel, vanwege het usutuvirus dat heerst. Hoe sterker de merel en hoe meer merels, hoe groter de kans dat deze bekende tuinvogel het virus overleeft. De merel wordt blij van bomen om te schuilen, struiken om te broeden en gras om eten te vinden.

Kijk op de website van de Vogelbescherming.