Online meedenken over landschap en biodiversiteit

De gemeente Wageningen organiseert een online bijeenkomst om mee te denken over een landschaps- en biodiversiteitsfonds op donderdag 4 februari van 18.30 tot 21.00 uur.

De gemeenteraad van Wageningen heeft vorig jaar een Visie voor het buitengebied vastgesteld, met daarin concrete acties. Zoals de oprichting van een landschap- en biodiversiteitsfonds, waarmee de mogelijkheid ontstaat langjarig onderhoud en beheer van landschapselementen te betalen. Het gaat hierbij om een onafhankelijk fonds van Wageningers.

Conceptnotitie

De gemeente ondersteunt/helpt bij de oprichting. Ter voorbereiding op de oprichting van dit fonds heeft de gemeente samen met het bureau Niche een conceptnotitie opgesteld. Deze notitie zal de 28e besproken worden. Ook wil de gemeente in gesprek met de aanwezigen over wat onze rol in het fonds zou kunnen zijn. De gemeente zoekt personen die op basis van hun expertise en betrokkenheid bij het onderwerp in het bestuur van het landschapsfonds willen gaan zitten. Omdat het uiteindelijk ons fonds wordt. Het is immers geen gemeentelijk fonds, maar een fonds van de Wageningers.

Aanmelden

U bent van harte welkom tijdens de avond. Meld u aan door een mail te sturen naar landschapsfonds@wageningen.nl. Dat kan tot en met maandag 1 februari. Na aanmelding stuurt de gemeente u ter voorbereiding de conceptnotitie, een paar vragen en het definitieve programma. En natuurlijk de link naar de online vergadering.

Meer informatie

Kijk op wageningen.nl >