‘Nieuw leven in de Ossenkampen’

Door Tim Persoon, 18-februari-2021

Op het eerste gezicht lijkt het een nietszeggend stukje natuur, maar ‘De Ossenkampen’ blijkt een aantrekkelijke overwinteringsplaats en broedgebied voor veel vogelsoorten.

Al twee jaar lang telt een fanatieke groep ecologen wekelijks het aantal vogels in de Ossenkampen. Zo constateerden zij het afgelopen jaar een aantal nieuwkomers in het gebied. ‘Een kleine vijver kan al een rijkelijk buffet bieden aan veel vogelsoorten’, stelt ecoloog Rik Waenink. ‘Blauwborst, grasmus en roodborsttapuit profiteren bijvoorbeeld van de ruigtes en rietkragen’. Ook de kleine karekiet is hier nieuw gevestigd, doordat de brede oevers zorgen voor genoeg nestgelegenheid om jongen groot te brengen.

Niet alleen nieuwkomers maken gebruik van de Ossenkampen. De ecologen zien namelijk iedere winter kleurrijke watervogels terugkeren van hun trek. ‘Smienten en andere eenden overwinteren in de kleine vijver. Met een beetje geluk zien we er wel 300 op het water dobberen!’. Via de tellingen houden zij de kwaliteit en ontwikkeling van het gebied in de gaten.

In eerste instantie lijkt het gebied niet zo interessant, maar de vrijwilligers laten zien dat een klein stukje natuur al bomvol leven kan zitten. ‘Dat maakt het tellen leuk’. Voor de meesten staat het gebied bekend als de vijver ten noorden van de wijk Kortenoord. Maar samen met de aangrenzende proefboerderij heet het van oudsher de Ossenkampen. ‘Althans, dat melden historische kaarten van Wageningen’. Voor meer informatie over de vogels in de Ossenkampen, zie de Vogeltellingposter 2019-2021.

Foto: De Roodborsttapuit heeft gebroed in de bramenstruiken in het gebied (Foto: Jeroen van Wijk)