Landschapswerk steeds diverser

Landschapsbeheer Gelderland heeft mooie resultaten behaald in het landschap in 2020, ondanks de beperkingen die het coronavirus oplegde. Uit hun jaarbericht: We ondersteunden 8.650 vrijwilligers in 412 vrijwilligersgroepen. Veel vrijwilligers gingen, weliswaar in kleine groepjes, ‘coronaproof’ door met werkzaamheden in de natuur en het landschap.

Kijk hier voor alle resultaten in het complete Jaarbericht 2020

Meer diversiteit

Het landschapswerk ontwikkelt zich door, we zien steeds meer diversiteit in de werkzaamheden. Naast het traditionele wilgen knotten en hoogstamfruit snoeien, zetten vrijwilligers zich in voor biodiversiteit. De aanleg en het onderhoud van bijenbiotopen en biodiverse akkerranden zijn twee voorbeelden van activiteiten waar vrijwilligers warm voor lopen. Zo creëren zij leefgebied voor wilde bijen en andere insecten. Insecten zijn op hun beurt weer voer voor boerenlandvogels als de patrijs.

Aanplant van bomen en struiken

Bewoners van het buitengebied hebben gelukkig ook veel bomen en struiken aan kunnen planten, afgelopen plantseizoen kregen zij de beplanting thuisbezorgd. Geen feestelijke uitdeeldag, maar wél landschapswinst door de aanplant van 2.314 fruitbomen, 4.570 laan- en knotbomen en 270.500 stuks bosplantsoen. Samen met de aanplant door vrijwilligers goed voor de vastlegging van 10.582 ton CO2 over 50 jaar!

Ambitie 2021

In 2021 gaan wij door met ons werkzaamheden en breiden we deze uit met een aantal nieuwe ambities:
-Klimaatadaptieve beplanting
-Biodiversiteit
-Bescherming van landschap
-Zorg voor boerenlandvogels
-Natuurinclusieve landbouw
-Opzetten vrijwilligersgroepen
-Klompenpaden
-Met je school de boom in