Groen schoolplein voor de H.J. Piekschool in Wageningen

De H.J. Piekschool heeft gebruik gemaakt van de gemeente- en provincie-subsidie en nu een mooi schoolplein met heemtuin, houten toestellen en ander groen. Zie het leuke filmpje van de opening.