Wethouder Anne Janssen deelt concept Warmtevisie met inwoners

10 juli 2020

Op 8 juli fietste wethouder Anne Janssen op de bakfiets van Wageningen Woont Duurzaam om de Warmtevisie symbolisch aan inwoners aan te bieden. Hoe willen we in Wageningen de overstap van aardgas naar duurzame warmte gaan maken? Dat staat in de Warmtevisie, waarvan het concept deze week gepresenteerd is.

Van het aardgas af
De overheid heeft besloten dat heel Nederland in de toekomst duurzaam verwarmd moet worden. Dat betekent nogal wat: we gaan van het aardgas af en moeten op zoek naar andere manieren om onze huizen te verwarmen. Alle gemeenten in Nederland hebben van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om een plan te maken voor hoe zij dit in hun eigen gemeente gaan aanpakken: de Warmtevisie. De concept Warmtevisie voor Wageningen is nu klaar en werd deze week gepresenteerd. Wethouder Anne Janssen: “Veel inwoners hebben meegedacht over hoe we in Wageningen de overstap naar duurzame warmte kunnen gaan maken. Het is geweldig om te zien hoe betrokken inwoners zijn bij hun eigen wijk en het verduurzamen ervan.”

Elke wijk een eigen aanpak
Iedereen kan de concept Warmtevisie bekijken. Er staat onder andere in waarom we van het aardgas af willen, welke alternatieven er zijn voor aardgas, en hoe we ervoor gaan zorgen dat iedereen mee kan doen met de overstap naar duurzame warmte. In de concept Warmtevisie staat per wijk beschreven wat op dit moment de meest haalbare route lijkt naar duurzame warmte. Ook staat per woningtype op een rijtje welke maatregelen de bewoners nu al kunnen treffen om hun huis voor te bereiden op de toekomst.

Dwars door Wageningen
Om de Warmtevisie bij inwoners onder de aandacht te brengen, maakte wethouder Anne Janssen op de bakfiets een rondje Wageningen. Zij bezocht actieve bewoners in verschillende wijken.
De eerste halte was bij het bewonerscollectief Veerkracht. Onder het motto ‘samen met je buren weet je meer, doe je meer en kom je verder’ werkt een actieve groep bewoners van de Veerweg en Veerstraat aan het verduurzamen van hun buurt. Zo worden momenteel de mogelijkheden voor een elektrische deelauto onderzocht.

De volgende stop was bij de Woningstichting. Daar nam Jannie Peters namens de huurders de Warmtevisie in ontvangst. Directeur Annelies Barnard van De Woningstichting: “Samen met de gemeente onderzoeken we per wijk hoe de overstap naar duurzame warmte het beste kan worden vormgegeven, waarbij voor ons de betaalbaarheid en het comfort voor onze huurders voorop staat.”

Vervolgens ging de reis naar Centraal Wonen Het Punt op de Leeuweriksweide, waar Emmy van Daele namens de bewoners de Warmtevisie ontving. Het Punt bestaat uit 46 huishoudens die samen een vereniging vormen. Duurzaam (samen)leven is een belangrijk uitgangspunt voor de bewoners.

De tocht werd afgesloten met een bezoek aan Bewonersvereniging Noordwest. Daar organiseren actieve bewoners regelmatig acties om verduurzaming van de wijk te stimuleren, zoals een collectieve inkoopactie waarbij (slimme) oplossingen voor een modelwoning worden gedeeld met bewoners van vergelijkbare huizen.

Vul de enquête in!
De gemeente wil graag weten hoe inwoners denken over de concept Warmtevisie en welke vragen ze nog hebben. Op stemvan.wageningen.nl kan iedereen reageren door een korte vragenlijst in te vullen.

Lees meer over de Warmtevisie >

Wethouder Anne Jansen deelt warmtevisie uit op de fiets in Wageningen
Op de foto met de klok mee: Bewonersinitiatief Veerkracht, huurder van de Woningstichting Jannie Peters, Bewonersvereniging Noordwest, Emmy van Daele van Centraal Wonen ‘t Punt.