Warmtetransitie

Zo kunnen woningen duurzaam verwarmd worden

Nederland stopt met het gebruik van aardgas. In 2050 moeten alle woningen in Nederland duurzaam verwarmd worden. Gemeente Wageningen heeft de ambitie om al eerder wijken over te laten stappen op duurzame energie.

Om uw woning warm te houden zonder aardgas, is de eerste stap altijd isoleren. Voor het koken kunt u overstappen op inductie. Voor het verwarmen van uw woning zijn er drie verschillende mogelijkheden: aansluiting op een warmtenet; all-electric; en een hybride ketel als tussenstap. Klik op de iconen in de onderstaande infographic voor de verschillende mogelijkheden.

 

Warmtenet

Waar kan dit?

Woningen die goed op een warmtenet aangesloten kunnen worden, zijn bijvoorbeeld woningen:

 • met aansluiting op een oud gasnet
 • met een collectieve ketel (hoogbouw en corporatiebezit)
 • met beperkte mogelijkheden voor na-isolatie (bv monumenten)

Benieuwd hoe dit werkt? Bekijk de animatie!

Waterstof & overige ontwikkelingen

Waar kan dit?

Woningen die goed de tussenstap met een hybride warmtepomp kunnen maken, zijn woningen:

 • met aansluiting op een relatief jong gasnet
 • in wijken met een lage bebouwingsdichtheid
 • met beperkte mogelijkheden voor na-isolatie

Wij raden het (bij)stoken met een houtkachel af i.v.m. fijnstof en luchtwegklachten bij buren.

All-electric

Waar kan dit?

Woningen die all-electric kunnen worden, zijn:

 • goed te isoleren woningen
 • nieuwbouw woningen
 • woningen met vloerverwarming
 • flats met een collectieve ketel
 • woningen wijken met een lage bebouwingsdichtheid

Aanpak warmtetransitie

Transitievisie Warmte

Gemeente Wageningen pakt de warmtetransitie in twee stappen op. In 2020 stelt de gemeente een Transitievisie Warmte op. In deze visie komt te staan hoe de transitie van fossiele warmte naar duurzame warmte globaal gaat verlopen. Voor alle wijken wordt een scenario geschetst. Ook worden er keuzes gemaakt in wat er lokaal nodig is om de transitie op gang te brengen. Bijvoorbeeld het doorzetten van betaalbare leningen, subsidies voor innovatie of voor mensen met een lager inkomen, en budgetten voor wijken om expertise en begeleiding in te huren als zij zelf een plan willen maken.

De gemeente stelt deze visie samen met inwoners op. Het gaat immers om úw woning en úw wijk. U moet weten waar u aan toe bent. De deskundigheid en betrokkenheid van inwoners is hard nodig.

Plan van aanpak per wijk

In de periode 2020-2021 wordt de Transitievisie warmte uitgewerkt tot een plan van aanpak: het Warmtetransitieplan. In dit plan wordt per wijk beschreven hoe de overstap van gas naar een duurzame energiebron gaat plaatsvinden. In het plan wordt vastgesteld welke wijken en gebieden het eerst worden aangepakt en volgens welk scenario. Voor de wijken die al voor 2030 van het gas af gaan zullen dit al vrij gedetailleerde uitvoeringsplannen moeten zijn.

Wijken al van start

Sinds 2017 zijn er al buurten en VVE's die samen met de gemeente met planvorming zijn begonnen. Bijvoorbeeld in de Nude en een deel van de Benedenbuurt. In 2018 zijn de wijken Veerweg, Wageningen hoog en Hamelakkers gestart. Deze projecten zullen parallel aan het proces voor de warmtevisie en transitieplan worden voortgezet. Lees meer over de wijken in Wageningen die al actief zijn met de warmtetransitie.

Samenwerken aan transitievisie warmte

De gemeente wil de transitievisie zoveel mogelijk in samenwerking met bewoners, bedrijven en instellingen in Wageningen oppakken. Daarvoor worden bijeenkomsten georganiseerd waar iedereen kan meedenken over de overstap van gas naar duurzame energiebronnen en hierover advies krijgt.

Via verschillende kanalen (zoals huis-aan-huisbladen, bijeenkomsten, markten, deze website) houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.