Warmtetransitie

Zo kunnen woningen duurzaam verwarmd worden

Nederland stopt met het gebruik van aardgas. In 2050 moeten alle woningen in Nederland duurzaam verwarmd worden. Gemeente Wageningen heeft de ambitie om al eerder wijken over te laten stappen op duurzame energie. Hoe we dat gaan aanpakken is te lezen in de Warmtevisie

Om uw woning warm te houden zonder aardgas, is de eerste stap altijd isoleren. Voor het koken kunt u overstappen op inductie. Voor het verwarmen van uw woning zijn er drie verschillende mogelijkheden: aansluiting op een warmtenet; all-electric; en een hybride ketel als tussenstap. Klik op de iconen in de onderstaande infographic voor de verschillende mogelijkheden.

 

Warmtenet

Waar kan dit?

Woningen die goed op een warmtenet aangesloten kunnen worden, zijn bijvoorbeeld woningen:

 • met aansluiting op een oud gasnet
 • met een collectieve ketel (hoogbouw en corporatiebezit)
 • met beperkte mogelijkheden voor na-isolatie (bv monumenten)

Benieuwd hoe dit werkt? Bekijk de animatie!

Waterstof & overige ontwikkelingen

Waar kan dit?

Woningen die goed de tussenstap met een hybride warmtepomp kunnen maken, zijn woningen:

 • met aansluiting op een relatief jong gasnet
 • in wijken met een lage bebouwingsdichtheid
 • met beperkte mogelijkheden voor na-isolatie

Wij raden het (bij)stoken met een houtkachel af i.v.m. fijnstof en luchtwegklachten bij buren.

All-electric

Waar kan dit?

Woningen die all-electric kunnen worden, zijn:

 • goed te isoleren woningen
 • nieuwbouw woningen
 • woningen met vloerverwarming
 • flats met een collectieve ketel
 • woningen wijken met een lage bebouwingsdichtheid

Lees meer >

Aanpak warmtetransitie

Warmtevisie

Alle gemeentes in Nederland hebben van het Rijk de opdracht gekregen om een plan te maken voor hoe zij dit in hun eigen gemeente gaan aanpakken. Het document waarin dit plan staat beschreven heet de Warmtevisie. In dit document staat alle informatie bij elkaar die we tot nu toe hebben verzameld. Er staat in hoe de transitie van fossiele warmte naar duurzame warmte globaal gaat verlopen. Voor alle wijken wordt een scenario geschetst. Ook worden er keuzes gemaakt in wat er lokaal nodig is om de transitie op gang te brengen. Bijvoorbeeld het doorzetten van betaalbare leningen, subsidies voor innovatie of voor mensen met een lager inkomen, en budgetten voor wijken om expertise en begeleiding in te huren als zij zelf een plan willen maken.

De overstap naar duurzame warmte doen we samen met inwoners. Het gaat immers om úw woning en úw wijk. U moet weten waar u aan toe bent. De deskundigheid en betrokkenheid van inwoners is hard nodig.

Plan van aanpak per wijk

Vervolgens wordt de Warmtevisie voor elke wijk uitgewerkt tot een plan van aanpak: het Wijk Uitvoerings Plan. In dit plan wordt per wijk beschreven hoe de overstap van gas naar een duurzame energiebron gaat plaatsvinden. Dit doen we samen met de wijkbewoners. In het plan wordt vastgesteld welke wijken en gebieden het eerst worden aangepakt en volgens welk scenario. Voor de wijken die al voor 2030 van het gas af gaan zullen dit al vrij gedetailleerde uitvoeringsplannen moeten zijn.

Wijken al van start

Sinds 2017 zijn er al buurten en VvE's die samen met de gemeente met planvorming zijn begonnen. Bijvoorbeeld in de Nude en een deel van de Benedenbuurt. Ook in de wijken Veerweg, Wageningen-Hoog en Hamelakkers denkt een actieve groep bewoners al na over hoe hun wijk van het aardgas af kan. Lees meer over de wijken in Wageningen die al actief zijn met de warmtetransitie.

Samenwerken aan transitievisie warmte

De gemeente wil de transitievisie zoveel mogelijk in samenwerking met bewoners, bedrijven en instellingen in Wageningen oppakken. Daarvoor worden bijeenkomsten georganiseerd waar iedereen kan meedenken over de overstap van gas naar duurzame energiebronnen en hierover advies krijgt.

Via verschillende kanalen (zoals huis-aan-huisbladen, bijeenkomsten, markten, deze website) houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Warmtenet

Veelgestelde vragen

Warmtepomp

Een warmtepomp zorgt op een milieuvriendelijke manier voor verwarming van je huis of bedrijf en eventueel warm water. Een hybride warmtepomp gebruik je in combinatie met je hr-ketel, met een volledige warmtepomp kan je hr-ketel helemaal de deur uit. Dat is goed voor het klimaat: je CO2-uitstoot voor verwarming daalt met zo'n 40 tot 60 procent. En je energierekening gaat omlaag!

Warmtepompen voor woningen

Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, bodem of het grondwater en maakt daar een bruikbare temperatuur van. Belangrijk voor het gebruik van de warmtepomp is dat uw woning in voldoende mate geïsoleerd is. Er zijn verschillende soorten warmtepompen: hybride, ventilatie of volledige warmtepomp. De wijk Kortenoord in Wageningen is gebouwd zonder aardgas. Alle woningen hebben daar een warmtepomp.

Klik voor meer informatie over de werking en de kosten van de verschillende typen warmtepompen voor woningen op de website Milieucentraal.

Warmtepompen voor bedrijven

Ook voor bedrijven kunnen warmtepompen een heel goed alternatief zijn voor het gebruik van aardgas. Hiervoor bestaan ook verschillende fiscale mogelijkheden en subsidies. Daarnaast kunt u ook tegen een aantrekkelijke rente een lening aanvragen. Vraag vrijblijvend een gesprek aan met een energiecoach. Bezoek de website wageningenwerktduurzaam.nl voor meer informatie.

Subsidie op warmtepompen

Tot 2021 kunnen woningeigenaren en bedrijven subsidie krijgen als je een warmtepomp koopt. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort apparaat en het vermogen. De subsidieregeling heet: Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind je hier meer informatie over: website RVO

 

Van Gas Los

Hoe en wanneer uw wijk of bedrijventerrein van het gas af gaat, daarvoor is de gemeente met inwoners, bedrijven en belanghebbenden een Transitivisie Warmte aan het opstellen. In deze visie moet komen te staan hoe de transitie van fossiele warmte naar duurzame warmte globaal gaat verlopen. Voor alle wijken wordt een scenario geschetst. Ook worden er keuzes gemaakt in wat er lokaal nodig is om de transitie op gang te brengen; bv het doorzetten van betaalbare leningen, subsidies voor innovatie of voor mensen met een lager inkomen, budgetten voor wijken om expertise en begeleiding in te huren als zij zelf een plan willen maken.

Voor inwoners is informatie te vinden op Wageningenwoontduurzaam.nl: Is mijn wijk al actief? Wat kan ik zelf al doen aan mijn woning? Wat zijn financieringsmogelijkheden?

Voor bedrijven is deze informatie te vinden op Wageningenwerktduurzaam.nl. Of neem contact op de energiecoach!