Warmtetransitie-kaart trekt aandacht op Molenmarkt

10 september 2018

Op de Molenmarkt van zaterdag 8 september zetten veel bezoekers een vlaggetje op de ‘warmtetransitie-kaart’ van Wageningen. Ze gaven zo aan wat zij al doen op weg naar ‘wonen zonder aardgas’. Ze vonden het leuk om te zien hoe hun eigen bijdrage past in het grote plaatje van alle Wageningse initiatieven in Wageningen. Er gebeurt ook al veel!

De kaart laat vooral witte prikkertjes zien: veel Molenmarktbezoekers zijn al bezig zijn met de verduurzaming van hun huis. Er zijn niet veel blauwe prikkers – relatief weinig mensen zijn al samen met hun buurt of wijk bezig met verduurzaming.

Samen met de buurt werken aan aardgasloos?

Veel mensen hebben het idee dat hun buurt te divers is voor een gezamenlijke aanpak, of dat zo’n wijkproces een erg lange adem vraagt. Daar zit wat in, maar samen op weg gaan heeft ook veel voordelen: de buren beter leren kennen, geld besparen door dingen samen te organiseren en invloed op de inrichting van de hele buurt. Sommige alternatieven voor gas hebben nadelen voor de buren: pelletkachels produceren fijnstof, (lucht-)warmtepompen maken geluid. Een buurt die samen voor betere oplossingen kiest, levert  uiteindelijk de prettigste woonomgeving op.
Wilt u meedenken over uw wijk? Meld u dan bij het Energieloket.

Duurzaamheid en monumentenzorg

Sommige bezoekers gaven hun frustratie aan over de spanning tussen duurzaamheid en het monumentenbeleid. Het wordt bewoners van monumenten vaak onmogelijk gemaakt om duurzaamheidsmaatregelen te treffen vanwege het aanzicht van de monumenten. Dat maakt wonen in monumenten (zeker met de stijgende gasprijzen) steeds minder aantrekkelijk. Kom met een flexibeler en realistischer monumentenbeleid, was hun oproep. Dan blijft naast de historische waarde ook de bewoonbaarheid van deze woningen gewaarborgd.

Het restwarmtenet van Parenco

Op de kaart stonden de mogelijke nieuwe warmtenetten aagegeve – met gekleurde rietjes. In blauw het warmtenet dat Parenco en Alliander onderzoeken en dat zoveel mogelijk flats en appartementencomplexen in Wageningen van warmte zou kunnen voorzien. Bewoners van de Benedenbuurt maken zelf plannen voor een warmtenet voor 500 huizen.
Kunnen we daarop aansluiten? vroege veel bezoekers. Dit is nu nog onzeker. Wacht daarom in veel gevallen nog even met aanschaf van een individuele warmtepomp.

In afwachting van meer duidelijkheid kan natuurlijk al wel flink bespaard worden via isolatie van uw woning. Dit is altijd nuttig!