Wageningen blij met Rijkssubsidie voor aardgasvrij maken deel Benedenbuurt

27 september 2018

Benedenbuurt gaat als een van de eerste 20 wijken in Nederland van het gas af.

De coöperatie Warmtenet Oost Wageningen, de gemeente Wageningen en de Woningstichting krijgen subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in het kader van de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken voor het gezamenlijke project om in een groot deel van de Benedenbuurt een hoog temperatuur warmtenet aan te leggen. Hiermee kan de wijk op termijn van het aardgas af.

Coöperatie vanuit bewonersinitiatief

In het projectgebied, het vierkant tussen Diedenweg, Geertjesweg, Postjesweg en de Ritzema Bosweg, staan 490 woningen, waarvan 110 appartementen, 210 grondgebonden koopwoningen en 170 grondgebonden huurwoningen van de Woningstichting.  De riolering is verouderd en zal vervangen gaan worden. Ook grote delen van het gasnet zijn verouderd. Vanuit een bewonersinitiatief is in de wijk Benedenbuurt een coöperatie opgericht die, met hulp van de Woningstichting en de gemeente, gelijktijdig met het vervangen van de riolering een warmtenet met duurzame bron wil aanleggen.

Hoge-temperatuur warmtepomp

De bron is warmte uit de bodem gekoppeld aan een hoge-temperatuur warmtepomp. Voor de piekmomenten in de winter wordt nog wel gebruik gemaakt van een collectieve gasketel. Dit plan geeft een directe CO2 verlaging van maar liefst 50%. Voor aansluiting op dit net zijn geen grote aanpassingen van de woningen nodig. Verder zal er in de komende 15 jaar in deze wijk gewerkt worden aan verbetering van de isolatie.

Subsidie op duurzaam alternatief voor aardgas

Duurzaam gevoede warmtenetten zijn een belangrijk alternatief voor individuele gasketels maar zijn tegelijkertijd ook lastig te organiseren. Om de investering rendabel te maken is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk woningen hierop aansluiten. In het voorjaar van 2018 kwam het bericht dat het ministerie van BZK met een nieuwe regeling minimaal 20 wijken in Nederland wil gaan ondersteunen met een subsidie op de (nu nog vaak) onrendabele top van alternatieven voor aardgas. De partners in het project voor de Benedenbuurt hebben een aanvraag ingediend. Deze is nu gehonoreerd.

Op een sociale en eerlijke manier van het gas af

Theo de Bruijn, voorzitter coöperatie Warmtenet Oost Wageningen; “Als bewoners, kopers én huurders, hebben we zelf het initiatief genomen en trekken zeggenschap over het toekomstige warmtesysteem naar ons toe. Er wordt ingezet op zo laag mogelijke overstapkosten voor iedereen. Met de subsidie van BZK moet dat gaan lukken. De komende periode puzzelen we met de gemeente op de samenwerkingsvorm en de daadwerkelijke uitvoering.”

Wethouder Anne Janssen; “Wageningen wil van het gas af maar we willen dat wel op een sociale en eerlijke manier inrichten. Dus ook mensen met een kleinere portemonnee moeten duurzaam kunnen verwarmen. Dit project heeft alle elementen in zich om daar aan te kunnen voldoen. We zijn er heel enthousiast over. Dit kan echt uitgroeien tot een voorbeeld-model voor Wageningen, Gelderland, en heel Nederland.”

Annelies Barnard, directeur de Woningstichting;  “Het is een prachtig startpunt dat het hier juist een groep bewoners zelf is die het initiatief heeft genomen voor deze transitie. Wij ondersteunen hen graag om tot een zorgvuldig aanbod voor alle bewoners in de wijk te komen. Wij moedigen onze huurders dan ook van harte aan om mee te doen.”

Voor meer informatie over het initiatief in de Benedenbuurt, zie de buurtpagina op deze website.