Terug naar alle voorbeelden

Energieneutraal wonen in een agrodomewoning

Geplaatst: 10 mei 2013  |  Laatst aangepast: 19 mei 2020

We zijn op bezoek bij Jan te Hennepe en Tineke Bekker. Samen bewonen zij een zogenaamde agrodômewoning aan de Veerstraat. Dit is een woning die zo vergaand mogelijk gebouwd is uit natuurlijke, dus hergroeibare, materialen. In heel Nederland zijn er maar vier van te vinden, en die staan allemaal in Wageningen. Dat Jan en Tineke in één van deze vier unieke huizen wonen toont aan dat duurzaamheid hun interesse heeft. Niet zo gek ook voor een stel Groen-Linksers waarvan de één raadslid is in Wageningen…

Een energieneutrale woning, waarom?

Daar hebben we meerdere redenen voor. Allereerst vinden we het vanuit milieuoogpunt belangrijk om duurzaam te wonen, we willen onze ecologische voetafdruk zo veel mogelijk inperken. Het is ook niet voor niks dat toen ik (Tineke, red.) in 2002 hoorde van de bouw van vier agrodômewoningen, ik me gelijk op de wachtlijst heb laten zetten. Toen ontmoette ik Jan en gingen we hier samen wonen. Duurzaam wonen geeft trouwens ook gewoon een goed gevoel en comfort. Het is prachtig om je kachel met eigen hout te stoken. Daarnaast vinden we het belangrijk om onafhankelijk te zijn van energieleveranciers, om zelfvoorzienend te zijn. Ik ben opgegroeid op een boerderij. Daar was het normaal dat je in hoge mate zelfvoorzienend was, we hadden bijvoorbeeld een eigen waterpomp en houtkachel. Misschien is het ook wel een soort angst, het oorlogsverleden dat resoneert. Dat ik bang ben dat alles platgegooid wordt en we niks hebben. Ja, en tot slot verwachten we ook wel dat de energieprijzen in de toekomst nog meer gaan stijgen. Maar dat is niet onze hoofdbeweegreden.

Welke maatregelen hebben jullie tot nu toe genomen en wat gaan jullie allemaal nog doen?

We staan nog aan het begin van het traject. Als je uitgaat van de drie stappen die we binnen de coalitie benoemd hebben, bevinden wij ons nog bij stap één. We houden ons water- en energieverbruik nauwkeurig bij. Verder hebben we al veel (spaar)lampen vervangen door Led-lampen en stoken we bewust. Vloerverwarming hebben we al.
Maar we zijn nog wel heel veel van plan. We hebben echt de ambitie om ons gasverbruik te minimaliseren, om onze gasaansluiting op te kunnen zeggen. We denken daarbij aan een warmtepomp en inductiekoken. Ook willen we ons enkelglas op de ‘binnentuin’, die we gebruiken als eetkamer, vervangen door drievoudig isolatieglas en willen we zonnepanelen op het dak leggen. Verder willen we een zonneboiler plaatsen zo mogelijk in combinatie met de vloerverwarming en we onderzoeken de mogelijkheid om de warmtepomp te combineren met de reeds aanwezige balansventilatie.

Een heleboel plannen hebben jullie dus. Op welke termijn denken jullie die uit te voeren?

Het liefst willen we alles in één keer doen. Eerst hadden we daar de financiële mogelijkheden niet voor, maar inmiddels wel. Probleem nu is dat er een aantal technische en bouwkundige obstakels zijn. Er is nog bijna geen kennis beschikbaar over het energieneutraal maken van agrodômewoningen. Niet zo gek natuurlijk als je bedenkt dat er maar vier in Nederland zijn. Maar dat maakt het wel lastig. Een vraag is bijvoorbeeld, “Hoe kunnen we op het schuine deel van het dak het sedum behouden en er toch zonnepanelen op plaatsen?”. Overigens lijkt het er op dat in Nederland de kennis van alternatieve energie nog niet zover ontwikkeld is als bijvoorbeeld in Duitsland. Voor de overheid is dat te weinig een issue en daar zijn we teleurgesteld in. Wat dat betreft heeft Nederland echt de boot gemist. Het is jammer dat het onze overheid ontbreekt aan lange termijn visie. Wat ons ook teleurgesteld heeft is dat het de coalitie niet gelukt is om banken als ASN en Triodos over te halen om mee te doen aan het project in Wageningen.

Hoe zijn jullie ervaringen verder binnen de coalitie?

Het energieadvies dat we gekregen hebben was erg inzichtelijk. De energiecafés zijn ook waardevol maar helaas waren we de afgelopen tijd te druk om elke keer te komen. We denken wel dat energieneutraal wonen in Wageningen nog veel meer kan gaan leven. We verwachten dat als de eerste woningen energieneutraal zijn het project wel meer aandacht gaat krijgen. Het zou ook mooi zijn als er voorbeeldwoningen zouden zijn waaraan mensen een bezoek kunnen brengen. Uiteindelijk denken we dat de praktijk mensen het meest overtuigt. Het is trouwens wel leuk om te vertellen dat onze buren ook geïnteresseerd zijn in deze ontwikkeling. Dus misschien gaan we straks wel samen op pad. Een duurzame ervaring van buiten de coalitie die we ook erg waardevol vinden is de oprichting van het regionale coöperatieve energiebedrijf ValleiEnergie. Dit uit een Wagenings initiatief ontstane bedrijf beoogt in de regio duurzame energie te gaan leveren en opwekking hiervan te ondersteunen.Al met al mooie ontwikkelingen richting een duurzame samenleving die hier in Wageningen het leefklimaat voor ons extra aantrekkelijk maken.